Onderzoek naar Romeinse weg Bunnik openbaar gemaakt

In 2013 ontdekten archeologen in Bunnik de restanten van een oude weg. Het bleek hier om een Romeinse weg te gaan, die voor 250 meter gevolgd kon worden. Sindsdien zijn er verdere opgravingen en onderzoek gedaan naar deze weg, waarvan de resultaten onlangs gepubliceerd zijn.

Geschreven door Arnout van Bergenhenegouwen en Gerti de Koeijer

De Limesweg

De weg was vijf meter breed en bestond uit een grindbaan met aan beide zijden een bermgreppel en lag tussen castella Levefanum bij Rijswijk, Gelderland en Fectio bij Vechten. Verder lijkt de weg vooral in de 2e eeuw n. Chr. in gebruik te zijn geweest. Het is niet 100 procent zeker, maar het lijkt hier te gaan om de Limesweg. Rond 80 n. Chr. werd deze weg verhard met grind. Na het jaar 100 werd de weg hersteld.

Natte voeten

Opmerkelijk aan de weg is dat deze door een oude restgeul liep. Deze restgeul was de laatste fase van de rivier de Rijn die daar ooit liep. Op de plek waar de weg en de restgeul elkaar kruisten, was een grindweg. Reizigers moesten een stukje door het water waden om hun reis te kunnen vervolgen.

Keizer Hadrianus in de regio

In het jaar 125 werd een dijk aangelegd in de restgeul. Deze dijk was verstevigd met eikenhout. Iets voorbij de dijk, zo’n zeven meter, vonden de archeologen een paal. Volgens hen bestaat de kans dat hier een brug gelegen heeft. Het zou hier gaan om een lange overspanning. Van dit soort bouwwerken zijn er in Nederland 9 bekend. De bouw van een brug over de restgeul kan wijzen op de aanwezigheid van keizer Hadrianus in de regio. Voor zijn komst werden de belangrijke wegen hersteld.

Werkzaamheden aan de brug

Rond het jaar 150 en rond het jaar 168 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de brug. Er werd ook een constructie aangelegd waardoor het water onder de brug doorstroomde, en waardoor de dijk tegen de stroming werd beschermd.

Gevonden voorwerpen

In en om de weg is een groot aantal voorwerpen aangetroffen. Het betreft hier zo’n vijftig munten en bijvoorbeeld onderdelen van paardentuigen. Sporen geven aan dat de weg na de Romeinse tijd buiten gebruik is geraakt. De archeologen hebben een filmpje gemaakt van de opgravingen in Bunnik:

Met de ontdekking van deze weg is een nieuw stuk van het Romeinse wegennet in het Kromme Rijngebied in kaart gebracht. In de Limeszone is waarschijnlijk sprake geweest van een stelsel van wegen. De hier opgegraven weg was waarschijnlijk de ‘snelweg’.

Bron

oudhouten.nl Eindrapport Bunnikse snelweg

Afbeelding

wikimedia.org foto: Paul Vlaar Pompeii Street

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's