Geen foto

Nieuwe Romeinse weg blootgelegd in Heerlen

Nieuwe Romeinse weg blootgelegd in HeerlenBij graafwerkzaamheden op de kruising van de Ruys de Beerenbroucklaan met de Bekkerweg in Heerlen is de Romeinse weg van Coriovallum (Heerlen) naar Aquis Granni (Aken) blootgelegd. Het is voor het eerst dat deze weg archeologisch is aangetoond. Doordat aan het begin van de 20e eeuw in deze buurt al veel graven zijn gevonden, werd verondersteld dat de weg hier ergens moest liggen.

Weg naar Aken

De Romeinse hoofdweg is in Zuid-Limburg op slechts enkele plaatsen daadwerkelijk blootgelegd: bij Voerendaal, Rimburg en Maastricht. Op al die locaties gaat het om de Romeinse weg ‘Via Belgica’ die van Keulen via Zuid-Limburg naar Boulogne-Sur-Mer liep. Nu is echter een andere weg opgegraven, namelijk de weg van Aken naar Xanten. Coriovallum dankte haar bestaan aan de kruising van deze twee wegen.

Tweerichtingsverkeer

De weg is een verhard lensvormig pakket van kiezels en leem, van 7 à 8 meter breed. In het midden was de weg ongeveer 50 tot 75 cm dik en aan weerszijden liep hij af. Dit zorgde ervoor dat regenwater van de weg afliep. De weg werd vaak gerepareerd, wat te zien is aan de vele verschillende lagen waaruit het wegpakket bestaat. Bijzonder is dat er nog karrensporen te zien zijn, twee keer twee sporen.

Wegwerkzaamheden

De weg werd ontdekt tijdens vervangingswerkzaamheden van het riool aan de Ruys de Beerenbroucklaan. Omdat archeologe Hilde Vanneste had aangegeven dat hierbij mogelijk sporen uit het verleden konden worden aangetroffen, vandaar dat deze werkzaamheden werden begeleid door een archeoloog. De archeologen krijgen tot 16 mei 2014 de tijd om de ontdekking in kaart te brengen. Daarna zullen de opgravingen weer worden afgesloten, maar zij zullen veilig bewaard blijven onder het wegdek.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's