Vondsten Leidsche Rijn

Selectie van de gevonden mantelspelden 

Opname Erfgoed Utrecht

Unieke vondsten uit Romeinse tijd in Leidsche Rijn

Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn in Utrecht zijn een aantal opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat onder meer om enkele unieke wapenstukken, paardentuig, kledingspelden, vingerringen en kruiken. Voor een deel lijken de objecten te zijn geofferd in de rivier de Rijn, op dat moment de grensrivier van het Romeinse Rijk.

Het onderzoek heeft vanaf begin mei plaatsgevonden aan het Romeinse fort dat tussen ca. 40 en 270 na Chr. heeft gestaan op de zuidoever van de Rijn. Het is echter opmerkelijk dat de vondsten aan de overzijde van de grensrivier zijn gedaan.

Unieke vondsten

Tijdens het graven zijn een aantal unieke vondsten gedaan. Onder andere twee pijlen die horen bij de manuballista, een draagbaar stuk artillerie dat geldt als de ‘mitrailleur’ van het Romeinse leger en waarmee enkele honderden meters ver kon worden geschoten. Even bijzonder zijn twee hoofdstellen van Romeinse cavaleriepaarden. Dit type hoofdstel is bekend van afbeeldingen op Romeinse grafstenen, maar is nooit eerder compleet gevonden.

Offeringen

Het paardentuig lijkt met opzet in het rivierwater beland te zijn. Dat geldt ook voor twee kruiken met opvallende inscripties, waarvan er één opzettelijk is doorboord. Dit houdt in dat het wellicht een offerhandeling zou zijn geweest. Een serie aan mantelspelden en een paar vingerringen zijn ook gevonden, wat overeenkomt met de vondsten van andere offerplaatsen uit de Romeinse tijd in Noordwest-Europa. Rivieren waren namelijk gangbare plaatsen om door middel van offers contact te maken met hogere machten.

Het archeologisch onderzoek vond plaats in verband met de bouw van een nieuwe woonwijk. De vondsten zullen de komende maanden verder worden onderzocht. Hoe de verschillende categorieën van objecten in de rivier zijn beland, zal daarbij centraal staan. Naar verwachting zullen de vondsten medio 2020 worden gepresenteerd.

Meer lezen