Graf Romulus

De tufstenen sarcofaag en de ronde steen die door archeologen werd aangetroffen.

 Parco archeologico del Colosseo

Heiligdom voor Romulus herontdekt

Grote beroering onder archeologen en historici. Italiaanse archeologen ontdekten onder het Forum Romani in Rome een graftombe die wordt gelinkt aan Romulus, de legendarische stichter van Rome. 

Onder het Forum Romanum, vlak bij Lapis Niger en het Comitium, vonden archeologen de resten van een kleine ruimte met daarin een stenen sarcofaag uit de zesde eeuw voor Christus. Bij de sarcofaag werd een groot stenen blok gevonden dat waarschijnlijk dienst deed als altaar. Omdat de Lapis Niger volgens de Romeinse mythologie de plek aanduidde waar Romulus was begraven en de sarcofaag daar vlak onder lag, gaan archeologen er vanuit dat de kleine tombe geassocieerd moet worden met de legendarische stichter van het Romeinse rijk.

Niet het graf van Romulus

Maar hoewel het geheel dus doet denken aan een graf, is het vrijwel onmogelijk dat de legendarische stichter van Rome hier ooit te ruste is gelegd. Volgens de archeologen gaat het daarom niet om een graf van Romulus, maar om een heiligdom dat aan hem gewijd is. Het heiligdommetje is eeuwen na de tijd van Romulus en Remus gebouwd. Met het heiligdom werd waarschijnlijk het sterven van Romulus herdacht.

Eerder onderzoek

Het is niet de eerste keer dat de sarcofaag is gevonden. In 1900 publiceerde de Italiaanse archeoloog Giacomo Boni een onderzoek naar het gebied rondom het Comitium. Daarin werd de vondst van de sarcofaag al beschreven, zij het zonder een duidelijke omschrijving van de locatie. In de twintigste eeuw liet Mussulini de Curia Julia, pal boven en naast de sarcofaag, herbouwen. Daardoor raakte de precieze locatie van de sarcofaag helemaal in vergetelheid.

Onderzoek naar de rapporten van Boni leverde nieuwe aanwijzingen op voor de locatie en daarmee gingen archeologen aan de slag. Scans wezen uit dat er inderdaad een kamer onder de grond lag. Uiteindelijk werden daar de tufstenen sarcofaag en het altaar aangetroffen.

De kamer bleek in verrassend goede staat. Gevreesd werd dat de fundering van de herbouwde Curia dwars door het heiligdom voor Romulus heen was geslagen, maar naar nu blijkt, valt dat mee. De funderingen zijn om de sarcofaag heen gebouwd, waardoor het heiligdom voor Romulus goed bewaard is gebleven.

De opgravingen begonnen in november van 2019. In april 2020 gaan de opgravingen verder.     

Meer lezen