Herkomst Homo Sapiens

Ooit waren de Makgadikgadizoutvlaktes een vruchtbaar moerasgebied, waar de Homo Sapiens zou zijn ontstaan. 

diego_cue [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons

De moderne mens komt uit Botswana

Lang was het idee dat de moderne mens uit de Hoorn van Afrika kwam. Maar daar komt verandering in. Uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in Nature zou blijken dat de moderne mens afkomstig is uit een veel zuidelijker deel van Afrika: ongeveer waar het huidige Botswana ligt.

De Hoorn van Afrika, ongeveer waar nu Ethiopië ligt, gold lang als de bakermat van de moderne mens (Homo Sapiens). Het was niet helemaal zeker dat de mens precies daar vandaan kwam, maar in die regio werden de oudste fossielen van moderne mensen gevonden, waardoor de Hoorn van Afrika wel de reputatie als de geboorteregio van de moderne mens kreeg. Maar uit onderzoek dat in Nature is gepubliceerd, blijkt wat anders. Op basis van onderzoek naar mitochondriaal DNA, konden zij de geboorteplaats van de mens veel nauwkeuriger bepalen.

Mitochondiraal DNA wijst herkomst van de mens aan

Mitochondriaal DNA is een stukje DNA uit de celkern, dat los staat van de andere DNA-structuren. Waar normale DNA structuren kort door de bocht genomen, een combinatie zijn van DNA van de vader en de moeder, wordt mitochondriaal DNA alleen door de moeder doorgegeven. Door nauwkeurig naar de mutaties in dat DNA te kijken, kan veel nauwkeuriger worden vastgesteld hoe bepaalde afstammingslijnen lopen.

Uit een grote database haalden de onderzoekers de 198 meest zeldzame stammen van mitochondriaal DNA die nu bekend zijn. Die werden vergeleken met het oudst bekende DNA van de Homo Sapiens, de L0 lijn. Op die manier konden de onderzoekers een veel nauwkeuriger beeld krijgen van hoe de verschillende DNA-lijnen zich vertakt hebben.

Mens ontstaan in moerasgebied

Een groot deel van dat al bekende DNA-materiaal wees, in tegenstelling tot de fossiele vondsten, al naar het zuiden van Afrika als de bakermat van de mensheid. Het nieuwe onderzoek bevestigt dat. Daarnaast konden de onderzoekers ook nog eens heel nauwkeurig bepalen waar de moderne mens naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan. Dat is ongeveer op de plek waar nu de Makgadikgadizoutvlaktes liggen. Ooit waren die dorre zoutvlaktes een enorm meer, dat door plaattektoniek langzaam veranderde in moerasgebied. Die moerassen zouden de perfecte plek zijn geweest waar de Homo Sapiens zich 200.000 jaar geleden kon ontwikkelen.

Doordat de moerassen steeds droger werden, zouden de vroege Homo Sapiens zijn gaan migreren. Een deel zou verder naar het zuiden zijn gegaan. Die theorie lijkt overeen te komen met andere vondsten die zijn gedaan in de Blombos grotten in Zuid Afrika. Anderen zouden richting het noorden gaan, en vanuit Afrika zich langzaam over de rest van de wereld verspreiden.

Meer lezen