Archeologisch onderzoek naar grafgiften en skeletmateriaal uit het oudste grafveld in Nederland toont aan dat de man-vrouwverhoudingen 7.000 jaar geleden minder traditioneel waren dan vaak wordt gedacht.
Een internationaal team van archeologen heeft nabij Balti, een stad in Moldavië, de restanten van een 7.000 jaar oud langhuis gevonden. Het huis lijkt zo’n 20 meter langs te zijn geweest. Het is het eerste huis van dit soort dat gevonden is in Moldavië.
Van 16 juli tot en met 1 september 2013 vindt in Centre Céramique een tentoonstelling plaats met de vondsten van de Maastrichtse Cannerberg. Hier wordt al sinds een paar weken een zevenduizend jaar oude nederzetting van de Bandkeramiek opgegraven. De nederzetting heeft een oppervlakte van ongeveer 3,5 hectare. De opgraving duurt nog tot begin juli.
Vanaf 8 september gaat de tentoonstelling De eerste boeren van start in het Rijksmuseum van Oudheden. De expositie vertelt over de eerste boerensamenlevingen van Nederland, de ‘lineaire bandkeramiek’, die aan de wieg stonden van onze huidige samenleving.
Het Rijksmuseum van Oudheden bezit veel archeologische vondsten. Een aantal van deze topstukken worden in deze blog uitgelicht door de conservatoren van het Museum. Deze week wordt het favoriete topstuk van Luc Amkreutz besproken: de Hamer van Baexem.