België

Een reeks zeldzame, eeuwenoude beelden van de Nokcultuur in Nigeria zijn een aantal weken terug te koop aangeboden op een veiling in Brussel. Dusdanige Nokbeelden, die stammen uit 500 tot 1000 na Christus, worden vaak via illegale routes aangeboden.
Een reeks zeldzame, eeuwenoude beelden van de Nokcultuur in Nigeria zijn een aantal weken terug te koop aangeboden op een veiling in Brussel. Dusdanige Nokbeelden, die stammen uit 500 tot 1000 na Christus, worden vaak via illegale routes aangeboden.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein ‘Goed te Bouvekerke’ zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein ‘Goed te Bouvekerke’ zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties.
Tijdens graafwerken aan het kruispunt van de Burgermeester Philipslaan en de Eikerstraat in Maaseik is de historische Eikerpoort blootgelegd. Archeologen trokken afgelopen vrijdag naar de locatie om het bouwwerk te registreren, voordat de opgraving weer werd dichtgegooid.
Het aluminiumbedrijf Malvé uit het Belgische Hoogstraten heeft een boete van 27.500 euro opgelegd gekregen voor het bouwen van een loods. Het betonnen gebouw, dat in 2006 aangelegd werd, staat namelijk boven op archeologische resten van meer dan 13.500 jaar oud.
In het Belgische dorpje Beveren in West-Vlaanderen zijn scherven gevonden van een Romeinse amfoor, een kruik waarin wijn, olijven of dadels werden bewaard. De in totaal 204 scherven stammen uit de tweede tot derde eeuw na Christus. Het is de allereerste vondst van Romeinse voorwerpen in het dorp ooit.
In het centrum van Antwerpen is onlangs een kasseienstraat gevonden die stamt uit de middeleeuwen. De straat is afgeboord met houten balken, wat voor archeologen meer vragen oproept dan antwoorden. Het is tot nog toe onbekend waar de straat naar leidde en waar de balken voor dienden.
Op een terrein in Destelbergen zijn voorwerpen uit verschillende periodes opgegraven. Zo zijn er begrafenissporen uit de Brons- en IJzertijd, sporen uit de Middeleeuwen en aardewerk en sandalen uit de Romeinse tijd gevonden.
Bij archeologische opgravingen langs de Eikevelden in Sint-Dimpna, een klein dorp in de Belgische gemeente Geel, zijn sporen uit de ijzertijd gevonden die erop wijzen dat het gebied indertijd al werd bewoond. Ook vonden de archeologen een vroegmiddeleeuwse site.
Bij een archeologisch vooronderzoek in de West-Vlaanderse stad Ieper zijn de restanten van twee skeletten gevonden. Het wordt vermoedt dat het in één geval gaat om een gesneuvelde Franse soldaat.
De rekening van iemand die in het centrum van Ieper een rijtjeshuis bouwt, steeg van de week met 50.000 euro omdat hij verplicht werd eerst archeologen op zijn grond toe te laten.