Geen foto

Caesar roofde Keltische goudschatten uit Lage Landen

Buste van Julius Caesar. bron-WikipediaTussen 2008 en 2012 onderzochten Nederlandse en Belgische wetenschappers goudschatten uit de Lage Landen. Deze recentelijk aangetroffen schatten bevatten ruim 500 munten en verscheidene gouden sieraden. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het boek Late Iron Age gold hoards from the Low Countries and the Caesarian conquest of Northern Gaul, dat vandaag verschijnt.

De onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit van Leuven, het Gallo-Romeins Museum te Tongeren en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium richtten hun onderzoek op acht goudschatten uit Nederlands Limburg en Midden-België. Deze schatten bestaan grotendeels uit munten en sommige deels uit sieraden. Het merendeel van de munten is geslagen door de Eburonen en de Nerviërs en ze zijn allemaal rond 50 voor Christus begraven, de periode waarin de Lage Landen werden veroverd door de Romeinen onder leiding van Julius Caesar.

Eén van de opzienbarende resultaten van het onderzoek is dat Caesar tijdens zijn veroveringscampagnes op grote schaal goud roofde. Na de Romeinse verovering in de periode tussen 57 en 51 voor Christus zijn er geen indicaties aangetroffen van de oorspronkelijk rijke goudcirculatie. Tevens leidde het onderzoek tot de identificatie van de door Caesar vermelde versterkte nederzetting van de Aduatuci, een volk dat leefde in Midden-België. Dit oppidum werd in 57 voor Christus door hem veroverd, waarna de totale bevolking van 53.000 personen tot slavernij werd gedreven.

Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan de archeologie, geschiedenis en de numismatiek (studie van munten) van de Keltische periode in de Lage Landen in de tijd vlak voor en tijdens de Romeinse verovering door Caesar.

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's