Archeologen denken een vondst uit de tijd van Neanderthalers te hebben gevonden.

Neanderthalersporen in Belgisch Beerzel

Archeologen denken een vondst uit de tijd van Neanderthalers te hebben gevonden.Tijdens werkzaamheden voor het realiseren van een nieuwe kinderopvang is in Beerzel in de gemeente Putte een archeologische vondst gedaan. Het betreft een steen van aanzienlijke ouderdom, wat archeologen doet vermoeden dat het eigendom van Neanderthalers is geweest.

De steen is inmiddels overhandigd aan Heemkring Het Molenijzer. Voor de bouw van de buitenschoolse kinderopvang De Cacetoe werd archeologisch vooronderzoek verricht. Daarbij werd de vondst gedaan.

Het archeologische team van Archebo troffen een afslag uit de middensteentijd aan, een vuursteen waarvan losse stukken werden afgeslagen om er een werktuig van te maken. In vergelijking met andere voorwerpen uit de middensteentijd toont de steen sterke slijtage. Dit zou zijn veroorzaakt door een verblijf in de permafrost-ondergrond.

“Het stukje steen heeft dus een ijstijd meegemaakt,” aldus archeoloog Jan Claesen. “Door de druk van het ijs komt er druk te staan op de randen en de ribben waardoor er kleine splinters afspringen. Daaruit kan men besluiten dat het stuk minstens 20.000 jaar oud is.”

Of de steen daadwerkelijk eigendom van Neanderthalers was, is nog maar de vraag. Men denkt namelijk dat deze mensensoort ruim 30.000 jaar geleden uitstierf. Recent onderzoek wijst uit dat de meeste Neanderthalers zelfs 50.000 jaar geleden al uitstierven.

Bron: Nieuwsblad.be

Meer lezen

Landen