Bij een archeologisch vooronderzoek in de West-Vlaanderse stad Ieper zijn de restanten van twee skeletten gevonden. Het wordt vermoedt dat het in één geval gaat om een gesneuvelde Franse soldaat.
De rekening van iemand die in het centrum van Ieper een rijtjeshuis bouwt, steeg van de week met 50.000 euro omdat hij verplicht werd eerst archeologen op zijn grond toe te laten.
‘De kosten van een archeologisch onderzoek zorgen in Kortrijk voor een meerprijs van 4.500 euro per kavel’, aldus Wout Maddens, Kortrijks schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
Archeologen hebben afgelopen week in Oost-Vlaanderen een reeks belangrijke vondsten gedaan.  De onderzoekers kwamen in de grond onder het Belgische plaatsje Kluisbergen duidelijke sporen uit de  bronstijd en de ijzertijd tegen. Daarnaast hebben de archeologen inmiddels ook resten uit het Romeinse tijdperk ontdekt.
De Grote Huidevettershoek in Gent blijkt zijn naam niet gestolen te hebben. Onder het vroegere sportcentrum Ucon hebben archeologen sporen ontdekt van eeuwenoude leerlooierijen. Daarnaast hebben de opgravingen aan het licht gebracht dat de loop van de Schelde vroeger anders liep dan tot nog toe werd gedacht.
  Archeologen zijn tijdens opgravingen in de tuin van een klooster in Tienen (België) op een Romeins crematiegraf gestuit. Daarnaast werden enkele voorwerpen van zo'n drieduizend jaar oud blootgelegd. Drie bronzen speerpunten werden samen met twee bijlen en twee mysterieuze haarden opgegraven.
Recent archeologisch onderzoek in Assenede (België) heeft uitgewezen dat er al vanaf de 13e-14e eeuw menselijke activiteit was. Het onderzoek werd verricht op een weiland naast het gemeentehuis. Begin oktober zal er nieuw archeologisch onderzoek in worden gezet.
Al ruim 2 jaar doen de archeologen van KLAD opgravingen in het Belgische Deinze. De grond onder de middeleeuwse nijverheidsstad blijkt vol te zitten met allerlei archeologische resten. Vandaag ontdekten de archeologen de Brugsepoort, ooit een onderdeel van de oude stadsmuur van Deinze.
Verleden jaar werden 41 skeletten opgegraven bij het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. De opgegraven skeletten blijken boerenkrijgers te zijn geweest. Zij werden op 23 oktober 1798 gefusilleerd door de Franse bezetter en in een massagraf begraven.
Symbiose van geschreven en ongeschreven bronnen leidt tot andere inzichtenTekst: Lou LichtenbergFoto’s: RaakvlakOver de geschiedenis van de stad Brugge en haar omgeving is al heel wat geschreven. Hierbij ging de aandacht vooral naar het kosmopolitische Brugge van de 11e tot de 15e eeuw. Zoals bij zoveel steden is het echter niet duidelijk wanneer het verhaal een aanvang neemt. De geschreven bronnen dateren ten vroegste uit het midden van de 9e eeuw en zijn bijzonder schaars; de interpretatie ervan leidde in het verleden tot vage veronderstellingen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat het verhaal van het ontstaan en de voorgeschiedenis van stad en regio niet verteld kan worden zonder de inbreng van ongeschreven bronnen.
Bruisend kenniscentrum koestert haar erfgoedTekst en overige foto's: Lou LichtenbergDe eeuwenoude universiteitsstad Leuven is trots op haar verleden en erfgoed. En met recht. Want deze Vlaams-Brabantse hoofdstad schittert vandaag de dag niet alleen door haar vele oude sporen uit een rijk en gevarieerd verleden, maar die getuigenissen van weleer zijn vaak ook nog eens bijzonder pittoresk. Daarover is in de loop der tijd bovendien een sausje gegoten, dat eigen is aan een stad die vele jongeren trekt door de universiteit en andere onderwijscolleges die hier ook reeds eeuwenlang de scepter zwaaien. Dat de stad daardoor bruist is welhaast vanzelfsprekend, maar die instellingen en vooral de universiteit maken zich eveneens al geruime tijd sterk om het erfgoed van de stad nieuw leven in te blazen en daarmee te behouden. Twee wereldoorlogen gooiden ook hier stevig roet in het eten, maar het Vlaamse kroonjuweel wist telkens zijn glans te herwinnen.
De Botermarkt is een van de hoogtepunten van de historische binnenstad van de Belgische stad Gent. Momenteel is het ook de meeste zichtbare archeologische plek van de stad. Vier weken lang zullen er opgravingen op de markt plaatsvinden naar bodemlagen tot in de 10e en 11e eeuw.