In het centrum van Antwerpen is onlangs een kasseienstraat gevonden die stamt uit de middeleeuwen. De straat is afgeboord met houten balken, wat voor archeologen meer vragen oproept dan antwoorden. Het is tot nog toe onbekend waar de straat naar leidde en waar de balken voor dienden.
Op een terrein in Destelbergen zijn voorwerpen uit verschillende periodes opgegraven. Zo zijn er begrafenissporen uit de Brons- en IJzertijd, sporen uit de Middeleeuwen en aardewerk en sandalen uit de Romeinse tijd gevonden.
Bij archeologische opgravingen langs de Eikevelden in Sint-Dimpna, een klein dorp in de Belgische gemeente Geel, zijn sporen uit de ijzertijd gevonden die erop wijzen dat het gebied indertijd al werd bewoond. Ook vonden de archeologen een vroegmiddeleeuwse site.
Bij een archeologisch vooronderzoek in de West-Vlaanderse stad Ieper zijn de restanten van twee skeletten gevonden. Het wordt vermoedt dat het in één geval gaat om een gesneuvelde Franse soldaat.
De rekening van iemand die in het centrum van Ieper een rijtjeshuis bouwt, steeg van de week met 50.000 euro omdat hij verplicht werd eerst archeologen op zijn grond toe te laten.
‘De kosten van een archeologisch onderzoek zorgen in Kortrijk voor een meerprijs van 4.500 euro per kavel’, aldus Wout Maddens, Kortrijks schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
Archeologen hebben afgelopen week in Oost-Vlaanderen een reeks belangrijke vondsten gedaan.  De onderzoekers kwamen in de grond onder het Belgische plaatsje Kluisbergen duidelijke sporen uit de  bronstijd en de ijzertijd tegen. Daarnaast hebben de archeologen inmiddels ook resten uit het Romeinse tijdperk ontdekt.
De Grote Huidevettershoek in Gent blijkt zijn naam niet gestolen te hebben. Onder het vroegere sportcentrum Ucon hebben archeologen sporen ontdekt van eeuwenoude leerlooierijen. Daarnaast hebben de opgravingen aan het licht gebracht dat de loop van de Schelde vroeger anders liep dan tot nog toe werd gedacht.
  Archeologen zijn tijdens opgravingen in de tuin van een klooster in Tienen (België) op een Romeins crematiegraf gestuit. Daarnaast werden enkele voorwerpen van zo'n drieduizend jaar oud blootgelegd. Drie bronzen speerpunten werden samen met twee bijlen en twee mysterieuze haarden opgegraven.
Recent archeologisch onderzoek in Assenede (België) heeft uitgewezen dat er al vanaf de 13e-14e eeuw menselijke activiteit was. Het onderzoek werd verricht op een weiland naast het gemeentehuis. Begin oktober zal er nieuw archeologisch onderzoek in worden gezet.
Al ruim 2 jaar doen de archeologen van KLAD opgravingen in het Belgische Deinze. De grond onder de middeleeuwse nijverheidsstad blijkt vol te zitten met allerlei archeologische resten. Vandaag ontdekten de archeologen de Brugsepoort, ooit een onderdeel van de oude stadsmuur van Deinze.
Verleden jaar werden 41 skeletten opgegraven bij het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. De opgegraven skeletten blijken boerenkrijgers te zijn geweest. Zij werden op 23 oktober 1798 gefusilleerd door de Franse bezetter en in een massagraf begraven.