archeologische opgravingen antwerpen

Bij verschillende opgravingen werd het verleden van de Antwerpse haven onderzocht.

Jean-Pol GRANDMONT [CC BY-SA 3.0 ] via Wikimedia Commons

Gallo-Romeinse vondsten in Antwerpen

Bij groot archeologisch onderzoek in Antwerpen hebben archeologen een groot deel van de geschiedenis van de stad bloot gelegd. Zo werden onder het Steen, het beroemde kasteel aan de Schelde, resten uit de Gallo-Romeinse periode gevonden.

Op verschillende plekken aan de Scheldeoever wordt gewerkt, en dat bood archeologen een mooie kans om onderzoek te doen naar de Scheldeoevers. Op drie plekken tegelijk deden de archeologen onderzoek. Daarmee hopen de archeologen meer kennis te krijgen over de de ontwikkeling van de Antwerpse haven.

Archeologisch onderzoek bij het Steen

Onder het Steen kwamen sporen uit de middeleeuwen, maar ook uit de Gallo-Romeinse periode aan het licht. Volgens de stadsarcheoloog van Antwerpen wijzen de vondsten erop dat de zandrug waarop in de middeleeuwen een grote burcht verrees, al rond het begin van de jaartelling bewoond was. Bij het onderzoek werd aardewerk gevonden, maar ook sporen van palen, kuilen en greppels. Een van die greppels dateert vermoedelijk al van voor het begin van onze jaartelling.

Zestiende-eeuwse stadsmuur

Een stukje verderop, bij het Loodswezen, werd onderzoek gedaan naar de zestiende-eeuwse stadsomwalling. Daarbij werd meer bekend over hoe de stadsmuur was opgebouwd: baksteen met steunberen aan de stadskant en witte natuursteen aan de buitenkant. Die witte natuursteen is echter in de loop der tijd weer verwijderd. Aan de stadskant was de muur verstevigd met steunberen. Die versterkten niet alleen het bouwwerk, de ruimtes tussen de steunberen werden bewoond. In de leemtes troffen de archeologen resten van vloeren aan, en een trapje naar een kelder.

Toevalsvondst

De derde opgraving, ter hoogte van de Sint-Jansvliet, het Zand en de Ernest Van Dijckkaai werd gedaan naar aanleiding van een toevalsvondst. Tijdens bouwwerkzaamheden troffen de bouwvakkers in de grond resten van woningen uit de vijftiende- en zestiende eeuw aan. Op basis van bronnenmateriaal is duidelijk dat in dit gebied een herberg, een zeepziederij en een godshuis aan.

De opgravingen bij het Steen zijn nog bezig, de archeologen hopen dat daar nog meer vondsten gedaan worden. Verder onderzoek zal zich ook richten op de vraag hoe de vondsten geconserveerd kunnen worden en eventueel zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Bron: Gemeente Antwerpen: Stadsarcheologen graven naar verleden van de kaaien

Meer lezen