Op zoek naar Antwerpen in de steentijd.

Sinds 16 oktober 2017 een aantal dagen zijn archeologen van de stad Antwerpen bezig met het zoeken naar sporen uit de steentijd. Op de linkeroever tussen Sint-Annabos en Blokkersdijk zal een nieuwe tunnel gebouwd worden.

Proefboringen

Het archeologisch onderzoek zal bestaan uit 585 boringen tot 15 meter diepte.  De grondlagen die daarmee worden aangeboord worden gezeefd en gescreend op sporen uit de steentijd. De verwachting dat daar steentijdmateriaal gevonden kan worden is hoog. Dit komt omdat tijdens de laatste ijstijd in de Scheldevallei een gebied met veel reliëf ontstond. De Scheldevallei werd doorsneden door geulen, rivierduinen en zandruggen. Aan het einde van deze tijd kwamen er in de omgeving van de vallei mensen wonen.

Prehistorische mens

De voetsporen van deze jager verzamelaars zijn in de loop van de tijd verdwenen onder metershoge afzettingen en kunstmatige ophogingen. Vanwege de diepte en de natte bodem zijn de kansen groot dat er sporen van deze prehistorische mensen bewaard zijn gebleven. Zo kunnen de archeologen er mogelijk vuurstenen voorwerpen vinden zoals schrapers, pijlpunten en messen. Tijdens opgravingen in de binnenstad kwamen deze voorwerpen ook aan het licht.

www.archeonet.be/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen