Restanten middeleeuws klooster gevonden in Antwerpen

Begin december 2016 vonden archeologen de restanten van het Falcontinnenklooster in Antwerpen. De opgraving, die nog steeds bezig is, vindt plaats op het terrein van het voormalig Zeemanshuis in Antwerpen. Het onderzoek is noodzakelijk vanwege werkzaamheden voor het stadsproject Falcon en uniek vanwege de grootschaligheid van de opgraving. Het enige wat nog rest van het middeleeuwse complex is de monumentale toegangspoort uit 1671.Wie waren de Falcontinnen?

O.L. Vrouwendaalklooster

Op het terrein van het voormalig Zeemanshuis stond in de late middeleeuwen het Onze Lieve Vrouwendaalklooster, ook wel Marïendaal of Falcontinnenklooster genoemd. De stichting van het klooster dateert uit de late middeleeuwen. In de eeuwen erna werd het klooster uitgebreid tot een voornaam slotklooster. Bij eerdere opgravingen stuitten archeologen al op restanten van gebouwen die tot het kloostercomplex behoorden, zoals de pastorij en noordelijke kloostergebouwen. Op dit moment zijn archeologen bezig met het blootleggen van de kloosterkerk en bijgebouwen zoals keukens.

Skeletten van falcontinnen

In de kloosterkerk is een dertigtal skeletten aangetroffen. Sommige graven zijn gemarkeerd met een grafsteen en dragen de naam van de overleden non. Het vrouwenklooster kende tijden van welvaart maar ook van neergang. Oorspronkelijk werd het klooster in gebruik genomen als gasthuis. Het werd gebouwd rond 1350 door muntmeester Falco De Lampage, aan deze opdrachtgever heeft het klooster haar naam te danken heeft.

Heilige Augustinus

Het godshuis was bedoeld voor 'jonge dochters' en weduwen, die Falcontinnen werden genoemd. Zij leefden volgens de regels van de Heilige Augustinus. Toen het vrouwenklooster verlaten achterbleef, werd het uiteindelijk in 1810 afgebroken en kreeg het complex de functie van militaire kazerne. Ook van die periode zijn sporen teruggevonden. De kazerne werd in 1941 gesloopt waarna een internationaal Zeemanshuis werd gebouwd.

Unieke kijk in de ontwikkeling van het vrouwenklooster

De grootschaligheid van het archeologisch onderzoek in combinatie met de eerdere opgravingen op het terrein maken het onderzoek bijzonder waardevol. Het ontstaan en de ontwikkeling van het middeleeuwse vrouwenklooster kan nu nauwkeurig in kaart gebracht worden.

De vondsten uit de opgraving worden verwerkt, bestudeerd en mogelijk later tentoongesteld zodat ook publiek kennis kan maken met het dagelijks leven van de Falcontinnen.

www.antwerpen.be/

www.cartoon-productions.be/

nl.wikipedia.org/wiki/Falcontinnenklooster

nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Zeemanshuis_

Meer lezen
Tijdvakken
Landen