Wegwerkers hebben het graf van een Hunnenstrijder gevonden tijdens de aanleg van een nieuwe snelweg nabij Mizil, in het zuidoosten van Roemenië. Archeologen denken dat het om een ‘prinselijk’ Hunnenstrijder ging, aangezien het graf vol lag met allerlei kostbaarheden. Waarschijnlijk stamt het graf uit de 5e eeuw na Christus, toen de Hunnen de dienst uitmaakten over die regio.
“Na meer dan tien jaar onderzoek naar het politieke centrum van de Xiongnu, ben ik heel blij dat we de hoofdstad van het Xiongnu-rijk, de ‘drakenstad’, hebben gevonden” zo meldt Mongolische archeoloog Tumur-Ochir Iderkhangai.
“Na meer dan tien jaar onderzoek naar het politieke centrum van de Xiongnu, ben ik heel blij dat we de hoofdstad van het Xiongnu-rijk, de ‘drakenstad’, hebben gevonden” zo meldt Mongolische archeoloog Tumur-Ochir Iderkhangai.
In de Russische deelrepubliek Altaj hebben archeologen een 1700 jaar muziekinstrumentje opgegraven, dat meldt de Siberian Times.
Volgens de traiditonele geschiedschrijving zouden de invallen van de woeste Hunnen een einde aan het Romeine Rijk hebben gemaakt. Archeologisch onderzoek wijst er nu echter op dat de Hunnen en Romeinen meer met elkaar deelden dan alleen het slagveld.
Archeo-astronomie werd uitgebreid besproken tijdens de National Astronomy Meeting 2014 in het Britse Portsmouth. Het vak combineert astronomische technieken met archeologie. Wat zijn actuele archeo-astronomische projecten en hoe wordt daarin te werk gegaan?
Archeo-astronomie werd uitgebreid besproken tijdens de National Astronomy Meeting 2014 in het Britse Portsmouth. Het vak combineert astronomische technieken met archeologie. Wat zijn actuele archeo-astronomische projecten en hoe wordt daarin te werk gegaan?