hunnen en romeinen: meer dan alleen vijanden?

Hunnen plunderen een Romeinse villa

Wikimedia Commons.

De hunnen en de Romeinen waren ‘knusser’ dan gedacht

Invallen van woeste Hunnen zouden het begin van einde hebben betekend voor de Romeinse overheersing. Althans, dat is de reputatie waarmee ze de geschiedenisboeken in zijn gegaan. Archeologisch onderzoek langs de oostgrens van het Romeinse Rijk zou weleens een ander beeld op kunnen leveren. Daaruit blijkt dat de herders en nomaden van de Hunnen en de Romeinse boeren veel meer met elkaar deelden dan het slagveld.

Voedsel langs de grens

Langs de oostgrens van het Romeinse Rijk, in het huidige Hongarije heeft een groep archeologen van de University of Florence onderzoek gedaan naar menselijke resten die daar eerder zijn gevonden. De onderzoekers hebben er schedels gevonden waarvan het achterhoofd is opgebonden. Dit gebruik was een statussymbool bij de Hunnen. Door deze vondst kan worden vastgesteld dat er Hunnen naast de Romeinen in het grensgebied leefden. Door het analyseren van de skeletten zijn de onderzoekers erachter gekomen dat zowel de Hunnen als de Romeinen hetzelfde aten, een mix van een soort graan, groente en wat vlees.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Flexibel voedsel verbouwen

Uit resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat zowel de Romeinen als de Hunnen hun voedsel afstemden op de huidige situatie. Zo verbouwden ze in rustige tijden meer groenten en dronken ze meer melk, terwijl ze in onrustige tijden eerder een dier slachtten. Zo’n 30 tot 50% van alle onderzochte skeletten komt niet uit het gebied waar ze zijn gevonden. Waar ze wel vandaan komen kan nog niemand met zekerheid zeggen.

Bronnen:

sciencenews.org: Ancient Romans may have been cozier with Huns 

journals.plos.org: Practising pastoralism in an agricultural environment: An isotopic analysis of the impact of the Hunnic incursions on Pannonian populations

Afbeelding:

Wikimedia Commons: Huns

Meer lezen