Nederland

In het Zuid-Hollandse Waarder heeft hoogstwaarschijnlijk een echte waterburcht op de Kromme Kamp gestaan. Archeoloog Peter de Boer ontdekte dit onder meer dankzij oude topografische militaire kaarten en luchtfoto’s.
Tijdens een archeologisch onderzoek voor de aanbouw van woningen, een parkeergarage en een uitbreiding van het gemeentehuis zijn er twee opgraaflocaties gevonden. Deze moeten interessante informatie over de historie van Zeist opleveren. De onderzoeken werden in maart, mei en augustus jl. uitgevoerd.
Afgelopen maandag 29 augustus overhandigde stadsarcheoloog Willem Jan Hogestijn het eerste exemplaar van de herdruk van het ‘Rode Boekje’ Archeologie aan wethouder Berdien Steunenberg. “Het geeft een mooi overzicht van de historie onder onze voeten,” aldus Steunenberg, die het boekje met veel plezier aanraadt. “Almeerse archeologie om trots op te zijn!”
De afgelopen weken hebben archeologen veel voorwerpen opgegraven in Maassluis, waaronder talloze scherven aardewerk. Deze stammen uit ca. 400 tot 100 voor Christus. Onbekend is hoe die voorwerpen hier terecht zijn gekomen daar er geen sporen van een nederzetting zijn gevonden.
Afgelopen juni hebben amateurarcheologen een kogel die stamt uit de oudheid gevonden. De vondst werd gedaan in een kelder in Cuijk, waar een café-eigenaar een bierkelder wilde aanleggen.
De oudste boerderij van Nederland, aan de Oirschotseweg in Best in het Drentse Anderen, is vanochtend tot de grond toe afgebrand. De oorzaak van de brand is onbekend, hoewel het niet wordt uitgesloten dat het opzettelijk is aangestoken.
Het college van burgemeester en wethouders in Breda hebben de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met een nieuwe erfgoedverordening, die regels bevat voor monumentenzorg en archeologie in Breda. Onder de Monumentenverordening 1994 kan archeologisch erfgoed in Breda namelijk niet op korte termijn beschermd worden.
Volgens archeologen uit Uden zou er een prehistorisch graf gevonden zijn in het natuurgebied De Maashorst. Erin zouden menselijke resten met kostbare sieraden liggen, maar de archeologen willen niet verder uitweiden over de vondst.
“Dit is niet zo makkelijk.” Prinses Máxima ervoer dinsdag 23 augustus aan den lijve dat schrijven op een kleitablet best lastig is. Met het zetten van haar handtekening in de zachte klei opende zij het nieuwe Archeologiehuis van Zuid-Holland, dat is gevestigd bij het Archeon in Alphen aan den Rijn.
Kennis genereert kennis tevens in buurgemeentenTekst en foto's: Lou LichtenbergHet thans vijftig jarige Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) heeft in de halve eeuw van zijn bestaan tot dusver zich niet alleen met het eigen gemeentelijk grondgebied bezig gehouden, maar verricht(te) vanaf het begin ook onderzoek in buurgemeenten. In Archeologie Magazine nr 2 van dit jaar stonden we in een special vooral stil bij het onderzoek in de stad. In dit artikel gaan we nader in op het BOOR-onderzoek in de omgeving van de Maasstad. Een interview met Arnold Carmiggelt en Jurrien Moree van de jubilerende archeologische dienst leert opnieuw veel over de archeologie en geschiedenis van deze regio.
In zowel Nijmegen als het Noord-Hollandse Wormer staan depots met archeologische vondsten afkomstig van Nederlandse opgravingen. Beide zijn overvol en hebben plannen om een nieuw depot te bouwen.
Archeologen van de gemeente Nijmegen hebben bij recente opgravingen in de Waalsprong, de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Nijmegen, prehistorische menselijke voetsporen gevonden. Het zijn waarschijnlijk voetafdrukken van een kind en een volwassene. De sporen werden aangetroffen in de oever van een geul die ergens tussen 2.500 en 1.000 v.Chr. is gevormd.