Opgravingen Angkor Wat

Ooit was Angkor het centrum van het machtige rijk van de Khmer. Waardoor raakte het ontvolkt?

Pixabay

Waarom werd Angkor verlaten?

Ooit was Angkor in Cambodja een enorme stad, met een enorme oppervlakte en een grote bevolking. Tot de vijftiende eeuw, toen de stad verlaten werd. De oorzaak van die ontvolking is nog altijd het onderwerp van debat onder archeologen.

Klimaatverandering?

Vaak werd gedacht dat de stad door een plotselinge oorzaak, zoals een grote oorlog, in 1431 ontvolkt raakte. Andere oorzaken worden gezocht in de richting van het klimaat. Een onderzoek uit 2007 gaf aanwijzingen dat de overgang van het middeleeuws klimaatoptimum naar de kleine ijstijd voor een tekort aan drinkwater zorgde, waardoor de bevolking uitdroogde. Maar er komen steeds meer aanwijzingen naar boven dat die ontvolking een stuk gelijkmatiger is gegaan. Op basis van geoarcheologisch onderzoek concluderen zij dat er al een eeuw lang sprake was van een dalend bevolkingsaantal.

Grondboringen bij Angkor Thom

De archeologen deden boringen rondom Angkor Thom, de grootste citadel in het Angkor gebied. Door die boringen kregen ze een goed beeld van de verschillende grondlagen rondom de citadel, waarmee kon worden bepaald of, en hoe de grond was beroerd. Daaruit bleek dat in de loop der jaren de grond steeds minder verstoord werd. Er waren minder graafwerkzaamheden en er waren minder sporen van brand. Volgens de archeologen wijst dat op een afname van grondgebruik en dus van menselijke activiteit. Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebied rondom Angkor Thom, het bestuurlijke en economische hart van Angkor, tegen het einde van de veertiende eeuw al grotendeels bedekt was met moerasvegetatie.

Stedelijke elite vertrok

De onderzoekers vermoeden dat de stedelijke elite was vertrokken. Daardoor zou de infrastructuur van de stad in verval zijn geraakt, waarna de rest van de bevolking ook verhuisde.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences

Bron:

Sydney University: New research casts doubt on cause of Ankors collapse

Meer lezen