Geen foto

Tunnelgraafwerkzaamheden in Londen leveren veel vondsten op

Map van Londinium omstreeks 400 na Christus. In een stad zo oud als Londen is een archeologische vondst soms enkel een schep verwijderd van de oppervlakte. Voor de werkers aan het Crossrail project zijn historische resten dan ook aan de orde van de dag. Tijdens de werkzaamheden, waarbij 21 kilometer aan nieuwe tunnels wordt gegraven, zijn er vondsten gedaan uit de prehistorie tot de moderne tijd.

Jay Carver, inmiddels ruim 3 jaar projectarcheoloog van Crossrail, werkt al sinds 2006 mee aan het grootschalige project. “In de stad bestaat de grond uit een opeenstapeling van lagen, die allemaal perioden voorstellen,” aldus Carver. Afgelopen maart werden er tijdens graafwerkzaamheden aan de hoofdtunnel de fragmenten van een boot aangetroffen. Deze bleek uit de periode tussen de 12e tot de 15e eeuw te stammen. Daarnaast zijn er onder andere prehistorische dierenbotten, skeletten en de resten van een Tudorhuis aangetroffen.

Rijk historisch archief

Voordat de werkzaamheden op de site mochten beginnen, moest er eerst een archeologische beoordeling plaatsvinden om een beeld te vormen van de mogelijke aanwezige resten. Londen heeft een rijk historisch archief met documenten vanaf de stichting van de stad. Natuurlijk blijven er verrassingen, zoals het scheepswrak, maar er bestaat ook veel kennis. Zo was al bekend dat het oude ijzerwerk van de Thames tevoorschijn zou komen.

“Er zijn niet veel momenten waarop er gegraven kan worden in Londen,” aldus Robert Hartle van het Museum van Londense Archeologie. “Deze opgravingen zullen onze kennis van de stad vanaf de prehistorie tot een paar honderd jaar geleden verbreden. Het is een geweldige kans.”

Veel vondsten op begraafplaats bij Liverpool Street

Bij Liverpool Street is een begraafplaats aangetroffen die werd geopend in 1568. Het merendeel van de 300 skeletten die er zijn gevonden, is goed bewaard gebleven. De opgraving is hier nog in zijn beginfase, maar het heeft al veel teweeggebracht bij archeologen, omdat het zich bevindt op het erf van het psychisch ziekenhuis Bedlam. “Krankzinnigheid is niet af te lezen aan een skelet,”aldus Nick Elsden, assistent aannemer. “Op het moment kan er niet worden afgeleid wie er uit Bedlam kwamen en wie uit de gemeenschap.”

Bekende skeletten

Archiefmateriaal suggereert dat er wellicht twee bekende personen aan het licht zullen komen: Nicholas Culpeper, een beroemde kruidkundige en John Lilburne, een prominent politicus.  Er zijn wel een aantal grafstenen ontdekt, maar deze zijn te gecorrodeerd om ze te kunnen lezen. De enige ontcijferde geschreven tekst komt van een gegraveerde steen met iets wat lijkt op de naam ‘John Bail’, een 25 weken oude baby die overleed in april 1664.

Dumpplaats

De graven zijn echter slechts het begin. Er wordt vermoed dat de site eeuwen geleden als dumpplaats werd gebruikt. Nu kan deze ‘rommel’ juist een belangrijke vondst zijn. Zo wordt er allerlei bewerkt been aangetroffen, zoals delen van muziekinstrumenten, stukken ivoor en tanden van olifanten en van een schildpadschild. Ook werden er twee middeleeuwse schaatsen aangetroffen, die bestonden uit dierenbotten die aan de voeten werden gebonden.

Bron: FT

Meer lezen