Grafkisten op kerkplein in Hoorn

Archeoloog Jasper Leek met een aantal gevonden grafkisten onder het kerkplein in Hoorn.

Gemeente Hoorn

Opgraving op kerkplein legt geschiedenis van Hoorn bloot

Bij de Grote Kerk in Hoorn zijn bij opgravingen op het Kerkplein tientallen grafkisten gevonden uit de Middeleeuwen. In de grafkisten vond men de skeletten van kinderen en jongvolwassenen. Eerder werd er al op een andere plek op het kerkplein een zogenaamde 'knekelmuur' gevonden.

Middeleeuws kerkhof

Bij de opgravingen zijn tot nu toe 50 menselijke skeletten opgegraven. Bijna de helft van de skeletten lag nog in een eikenhouten grafkist. In enkele gevallen is het hout van de kist niet onder het gewicht van het zand bezweken en zijn de skeletten goed bewaard gebleven. Uit gebitsanalyse is gebleken dat het vooral om kinderen en jongvolwassenen gaat, die vóór 1450 zijn begraven. Met het DNA van de tandwortels kan de herkomst van de toenmalige inwoners van Hoorn worden vastgesteld. Naast de skeletten vond men ook een Franse munt en een loden insigne van een fabeldier.

Grootschalige renovatie

Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van een grootschalige renovatie aan het kerkplein. De plek in de stad Hoorn, die al sinds circa 1200 bewoond is, blijkt een bodemloze put met historische vondsten te zijn.

Waterkelders en knekelmuur

Eerder werd al de fundering van de 15e-eeuwse voorganger van de Grote Kerk in Hoorn gevonden. Ook werden er twee grote waterkelders gevonden, waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw. Waterkelders werden gebruikt om regenwater op te vangen. Eind maart werd bij de opgravingen nog een zogenaamde knekelmuur gevonden. Deze muren van menselijke botten zijn erg zeldzaam en hadden in de Middeleeuwen waarschijnlijk een functie bij het geloof in het hiernamaals.

De diepte in

Deze week zullen er nog verdere opgravingen plaatsvinden. Op de plek waar het waterelement geplaatst gaat worden, wordt dieper gegraven en gezocht naar de oudste begravingen die op het kerkhof hebben plaatsgevonden. Ook zoekt men nog naar een sloot die om het 15e-eeuwse kerkhof zou hebben gelegen en wordt er nog onderzoek gedaan naar de kerkmuren en de waterkelders.


Meer lezen