Pestgraven Engeland

Archeologen moesten de graven één voor één zorgvuldig uitgraven.

University of Sheffield

Massagraf met pestslachtoffers ontdekt in Engeland

Engelse archeologen van de Universiteit van Sheffield zijn bij Thornton Abbey in het Engelse graafschap Lincolnshire op een massagraf van pestslachtoffers gestuit. Het is het eerste massagraf voor pestslachtoffers dat op het Engelse platteland is aangetroffen.

Toen de archeologen in 2011 aan de opgravingen bij het klooster begonnen, verwachtten ze verschillende gebouwen en graven te vinden. De verassing was echter groot toen de archeologen op de resten van een groot hospitaal stuitten, met vlakbij een groot massagraf. Het graf was rechthoekig en gevuld met de overblijfselen van 48 mensen, onder wie 27 kinderen. Uit onderzoek naar de skeletten bleek dat de skeletten allemaal stamden uit het midden van de vijftiende eeuw, de periode waarin de grote pestepidemie dood en verderf zaaide in Europa en in Engeland.

Onverwachte vondst

De vondst was onverwacht. Er zijn slechts weinig massagraven uit de periode van de grote pestepidemie bekend in Engeland en de graven die bekend zijn, zijn allemaal gevonden in grote steden zoals Londen. Dat een dergelijk graf op het platteland is aangetroffen, was een grote verrassing.

Zorgvuldig begraven

De lichamen in het graf waren met zorg te ruste gelegd. Uit de manier waarop de skeletten in het graf lagen, konden de archeologen opmaken dat zij waarschijnlijk in doeken gewikkeld werden, alvorens de lichamen werden begraven. Ook bij het begraven werd zorgvuldig te werk gegaan. De lichamen waren niet massaal in de kuil gegooid, maar hadden zorgvuldig een eigen plek gekregen. Hoewel enkele van de doden tegen elkaar aan gelegen moeten hebben, blijkt uit het feit dat de skeletten niet allemaal op dezelfde diepte lagen, dat de grote kuil niet in één keer is gegraven en dichtgegooid. 

Pestslachtoffers

Uit onderzoek naar de gebitten bleek dat het inderdaad gaat om slachtoffers van de pest. In de monsters die de archeologen van de gebitten konden nemen, kwamen sporen van de Yersinia pestis bacterie voor. Daarmee staat vrijwel zeker vast dat de mensen in het graf slachtoffer waren van de epidemie.

Het massagraf laat zien hoe hard de lokale plattelandsgemeenschap werd geraakt door de epidemie. Hoewel 48 overledenen een bescheiden getal lijkt, draait het volgens de archeologen om een significant deel van de kleine lokale plattelandsgemeenschap.

Ook laat het graf zien hoe mensen zich probeerden te wapenen tegen de ziekte. Zo troffen de archeologen ook een Tau-kruisje aan, een attribuut dat symbool stond voor de monniken die de pestslachtoffers wilden verzorgen, maar soms ook als amulet werd gebruikt waarmee men zich wilde beschermen tegen allerhande ziektes. 

De opgraving en het onderzoek naar de skeletten is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Antiquity.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=R5bNnnR8lwk&feature=emb_logo

Meer lezen