Deel Joodse begraafplaats opgegraven in Winschoten

In het Groningse Winschoten stond een groep grondwerkers er even van te kijken, op het moment dat zij tijdens de aanleg van een park stuitten op stoffelijke resten van een Joodse begraafplaats. Nadat er eind jaren 60 een overplaatsing plaats vond, bleek een flink gedeelte nog niet ontdekt.

Ereplaats in het park

De werkzaamheden zijn vanzelfsprekend direct stilgelegd na de ontdekking, mede zodat de graven onderzocht kunnen worden door de archeoloog van het Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap. Hierna zal de begraafplaats worden omringd met een hek, om zo een passende plek te krijgen in het nieuwe park.

Verplaatsing van Winschoten naar Sint Vitusholt

Eind jaren 60 werd het centrum van Winschoten vernieuwd en werd het Joodse kerkhof vervangen door een parkeerplaats. Tijdens de verbouwing werden er 54 mensen opgegraven, die naar de begraafplaats aan het Sint Vitusholt werden overgebracht. Hiermee meende de gemeente alle overledenen te hebben verplaatst, tot zij nu op nog zeker 11 extra stoffelijke resten stuitten. Deze waren begraven aan de rand van het kerkhof; waardoor er waarschijnlijk vanuit werd gegaan dat hier niks meer zou liggen.

Eeuwige grafrust

De Joodse gemeenschap is blij met enkel een herbegraving van de overledenen. Het geloof hecht veel waarde aan de eeuwige grafrust, waarbij lichaam en ziel met elkaar verbonden blijven. Opperrabijn Jacobs zal zich hierover ontfermen, maar is allereerst opgelucht te horen dat deze rust niet verstoord is. De graven zijn verder namelijk niet door de verbouwing beschadigd.


Bronnen:

Rd.nl Oud deel Joodse begraafplaats in Winschoten ontdekt

Afbeeldingen:

Commons.wikimedia.org Joods kerkhof Winschoten

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's