Kerkplein opgraving

Kerkplein opgraving

Gemeente Hoorn

Zeldzame knekelmuur opgegraven in Hoorn

Sinds januari heeft de gemeente Hoorn een start gemaakt met het herinrichten van het lokale Kerkplein. Het plan is dat op het Kerkplein een waterelement wordt neergezet. De put die nodig is voor het waterreservoir gaat zo’n 3 meter diep de grond in. Wil het toeval nu nét zijn dat deze put naast de plek wordt aangelegd waar vroeger de zuidmuur van de grootste kerk stond…

GROND GEVULD MET GESCHIEDENIS

De bodem van het Kerkplein heeft maar liefst 3 kerken mogen kennen. In de 14de eeuw werd de eerste gebouwd, die in de 15de eeuw flink werd uitgebreid met een consistoriekamer, de woning van de koster en een kerkhof. Deze brandde in 1838 af door onvoorzichtigheid van een loodgieter, waarna er een nieuwe kerk werd gebouwd naar ontwerp van architect Jan David Zocher. Toen óók deze in 1878 afbrandde door blikseminslag, werd er vanaf 1883 een wat bescheidenere kerk geplaatst – wat de huidige ‘Grote Kerk’ behelst. Bij de bouw hiervan werd de nieuwe kerktoren op de plek van de oude gezet, maar was er verder geen gebruik gemaakt van oude fundering. Een archeologische vondst in de grond van het Kerkplein lijkt zo eerder vanzelfsprekend dan zeldzaam; op het midden van het plein worden dan ook restanten van vroegere kerkmuren en daarbinnen menselijke skeletten opgegraven.

ROL VAN DE KNEKELMUUR

De knekelmuur die tot zover is gevonden, is gemaakt van dijbenen en schedels. De exact rol ervan is echter nog niet bekend. De archeologen zijn de bodem van het Kerkplein verder aan het onderzoeken en hopen hieruit wijzer te kunnen worden over wat voor plek de knekelmuur in het geheel inneemt. Wellicht is het onderdeel van een knekelhuisje of een mortuarium, maar het is nog onbekend wat zich op grotere diepte bevindt. De gemeente hoopt in ieder geval eind april/begin mei het waterelement te kunnen plaatsen.

Bron: gemeente Hoorn

Meer lezen
Tijdvakken