Skeletten gevonden naast de Grote Kerk

Het plein rondom de Grote Kerk opgeknapt, maar voor men aan deze werkzaamheden kan beginnen, vindt er eerst archeologisch onderzoek plaats. Archeologen troffen meerdere skeletten aan. Het onderzoek duurt nog  tot  4 juli 2017.

Tot in de 17e eeuw was er een begraafplaats rond de Grote Kerk. In de loop van de tijd zijn veel graven geruimd. De skeletten waar de archeologen nu op zijn gestuit, behoren waarschijnlijk tot de graven waarvoor geen aanleiding was om deze te ontruimen. De oudste graven stammen uit de 15e eeuw. De begraafplaats is in gebruik geweest tot 1681. Naast skeletten vonden de archeologen ook stukken van riolering en afwatering, maar ook de ommuring van het kerkhof, een beerput en scherven aardewerk.

Meerdere volwassenen met zuigeling begraven

Heel bijzonder is de vondst van meerdere volwassenen die begraven zijn samen met een zuigeling van ongeveer één jaar oud. Verder onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van een familierelatie en hoe het komt dat de volwassene en het kind tegelijkertijd gestorven zijn. Mogelijk is er sprake van een ziekte.

Toegang tot opgraving voor publiek

Voor geïnteresseerden is er door de week elke middag iemand aanwezig op het opgraafterrein om uitleg over de opgraving en de vondsten te geven. Voor de toekomst wordt er gekeken of er passende ruimte beschikbaar is om fotomateriaal en vondsten tentoon te stellen.
 
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3449299/Skeletten-gevonden-bij-Grote-Kerk-Den-Haag

http://archeologieonline.nl/nieuws/stadscentra-zijn-schatkamer-voor-archeologen

Meer lezen
Landen