Overleefden mensen de superuitbarsting van de Toba vulkaan?

Stenen gereedschap dat bij de opgraving is gevonden toont aan dat ook vroege mensen die in Azië woonden, de uitbarsting overleefden.

Chris Clarkson

Menselijke bevolking overleefde 74000 jaar geleden de superuitbarsting van de Toba vulkaan

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications meldt in een publicatie dat onderzoekers van het Max Planck Instituut bewijs hebben gevonden dat er zowel voor, als na de super uitbarsting van de Toba vulkaan, mensen leefden in India. De bevindingen ondersteunen argumenten dat de homo sapiens ook al vóór de grootschalige immigratie van de mens 60,000 jaar geleden, in Zuid-Azië leefde en daar te maken had met grote klimaatveranderingen. 

Superuitbarsting van de Toba

De uitbarsting van de Toba-vulkaan was een van de grootste uitbarstingen in de laatste 2 miljoen jaar. De uitbarsting vond plaats op het huidige Sumatra in Indonesië en zou voor een vulkanische winter hebben gezorgd die maar liefst tien jaar duurde. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat de temperatuur van het aardeoppervlak in de duizend jaar die daarop volgde afnam. De uitbarsting zou daarmee dus het begin van een ijstijd geweest zijn.

Oorspronkelijk stelde men dat de uitbarsting van apocalyptische proporties was en daarmee de mens bijna volledig zou hebben uitgeroeid. Enkel in Afrika zouden er nog mensen overgebleven zijn, die uiteindelijk 60,000 jaar geleden Azië pas weer zouden herbevolken. Sinds 2007 wordt dit idee echter bestreden. De recente bevindingen van het Planck Instituut ondersteunen het idee dat ook andere mensen, dichterbij de vulkaan, de uitbarsting overleefd hebben en dat de uitbarsting wellicht minder apocalyptisch is geweest dan men dacht.

De bevindingen

De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek naar steenlagen van meer dan 80,000 jaar oud in Noord-India. Stenen gereedschap dat is gevonden, uit het midden van het Paleolithische tijdperk, vormen sterk bewijs dat de gebruikers van dit gereedschap zowel voor als na de uitbarsting in dat gebied verbleven. Het gereedschap dat gevonden is verdween namelijk niet rond de periode van de vulkaanuitbarsting en veranderde ook niet meteen drastisch. Dit geeft aan dat de mensen die daar toen leefden hoogstwaarschijnlijk de uitbarsting overleefd hebben en gereedschap bleven ontwikkelen.

Meer lezen