Gouden munten

Enkele van de gevonden munten

M. Pilekić

Duitse amateurarcheoloog vindt 2.000 jaar oude goudschat

Amateurarcheoloog Wolfgang Herkt heeft in de buurt van het Oost-Duitse dorpje Baitz, even ten zuidwesten van Berlijn, 10 gouden munten gevonden van ruim 2.000 jaar oud. Herkt lichtte direct na zijn vondst de lokale autoriteiten in, waarna archeologen nog eens 31 gouden munten opgroeven. De vondst van deze goudschat toont aan hoe ver de handelsnetwerken van de Europese ijzertijd reikten.

Regenboogschoteltjes

De gevonden munten hebben een gebogen vorm en staan bekend als ‘regenboogschoteltjes’. Deze naam danken ze mogelijk aan de mythe dat de munten zouden verschijnen aan het einde van een regenboog. Regenboogschoteltjes werden voor het eerst vervaardigd tegen het einde van de vierde eeuw voor Christus, in gebieden die bewoond werden door de Kelten. Dit maakt de vondst in Baitz extra opmerkelijk, aangezien er nooit Kelten in deze regio hebben gewoond. Numismaat (een deskundige op het gebied van munt- en penningkunde) Marjanko Pilekic, verantwoordelijk voor het identificeren van de munten, liet in een persbericht weten: “Dit is niet alleen verreweg de grootste verzameling Keltische munten ooit gevonden in Brandenburg, het is ook nog eens ver uit de buurt gevonden van waar deze munten in omloop waren.”


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Kelten

Het verspreidingsgebied van verschillende Keltische stammen

Dbachmann via Wikimedia CommonsJastorfcultuur

De munten werden gevonden tussen de restanten van een nederzetting van de Jastorfcultuur, een Germaanse ijzertijdcultuur die bestond van de zesde tot de eerste eeuw v.Chr. Volgens de archeologen toont dit het belang aan van de regio voor Europese langeafstandshandel in de ijzertijd. Waarom de munten hier begraven zijn is nog onduidelijk, maar de gelijksoortigheid van de munten wijst erop dat ze allemaal in één keer begraven zijn.

Keltische munten

-

W. Herkt“Dit is een spectaculaire vondst die je waarschijnlijk maar één keer in je leven doet. Het geeft een goed gevoel om bij te kunnen dragen aan het onderzoek naar de geschiedenis van dit land”, verklaart amateurarcheoloog Wolfgang Herkt.

Geschiedenis van Keltische munten

De eerste Keltische munten waren veelal imitaties van Macedonisch-Griekse munten, voornamelijk van munten die geslagen werden tijdens de heerschappij van Alexander de Grote (336 - 323 v.Chr.) en zijn vader Philippus II (359 tot 336 v.Chr.). Keltische huurlingen in dienst van deze Macedonische koningen namen deze munten namelijk mee terug naar Centraal-Europa. Ook de munten van de Griekse kolonie Massilia (het hedendaagse Marseille) waren van grote invloed op de eerste Keltische munten. In de loop der eeuwen werden Griekse motieven en inscripties echter vervangen met Keltische, zoals afbeeldingen van wilde zwijnen, wolven, slangen, cirkels en triskelions.

Keltische munten

De vroege Keltische munt (links) imiteert de stijl van Griekse munten, in tegenstelling tot de latere Keltische munt (rechts) die Keltische motieven bevat, zoals een triskelion en cirkels. 

PHGCOM en Numisantica via Wikimedia Commons
Keltische munten werden voornamelijk gebruikt voor lokale handel, en slechts zelden voor interregionale handel. Dit maakt het des te opvallender dat de regenboogschoteltjes zijn gevonden in Brandenburg. De Kelten gebruikten hun munten niet alleen voor de handel, maar begroeven deze soms ook als votiefgave, het achterlaten van waardevolle voorwerpen om de goden gunstig te stemmen.

Bronnen: BDLAM, World History Encyclopedia.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen