Kazachstan

In de Zuid-Kazachse regio Zhambyl zijn meer dan honderd rotstekeningen ontdekt uit de brons- en vroege ijzertijd. De vondst werd gedaan door vrijwilligers van een landelijke opruim- en schoonmaakactie ter verbetering van het milieu.
Ten zuiden van de Kazachse hoofdstad Astana hebben archeologen een getrapte piramide opgegraven van maar liefst 3.400 jaar oud. Volgens de archeologen gaat het om een mausoleum van een heerser uit de late bronstijd.
Bij Opgravingen in Jankent, in het zuiden van Kazachstan, is het 1.000 jaar oude skelet van een kat gevonden.
Lang werd gedacht dat juist de steden culinaire smeltkroezen waren, waarvan de bewoners door al het verkeer in de stad een gevarieerd dieet hadden, maar nu blijkt dat dat toch anders lag.
Bij een opgraving in Kazachstan is een intact geraamte gevonden. Het bevond zich in een oud graf, mogelijk van vóór de jaartelling. De vorm van de schedel doet vermoeden dat het om een vrouw gaat.
In Altai, in het Oosten van Kazachstan, hebben wetenschappers een graf gevonden van een voorname Turkse strijder die leefde in de zevende eeuw na Christus. Rond het graf van de veertigjarige krijger zijn sabels, een pijl en een pijlkoker, een zwaard, een helm en de overblijfselen van een paard met gouden hoofdstel en harnas gevonden. Dit alleen al is een uitzonderlijke vondst, maar de wetenschappers zijn het meest verrast door een muziekinstrument dat naast deze voorwerpen in het graf werd ontdekt.
 Specialisten van het West-Kazachstaanse Bureau voor Historie en Archeologie hebben tijdens een onderzoek het graf van een jonge vrouw uit de bronstijd gevonden. De vondst werd gedaan in de oude stad Zhaiyk, ongeveer twaalf kilometer van de hedendaagse stad Uralsk.