Vrouwelijke krijger opgegraven in Kazachstan

Bij een opgraving in Kazachstan is een intact geraamte gevonden. Het bevond zich in een oud graf, mogelijk van vóór de jaartelling. De vorm van de schedel doet vermoeden dat het om een vrouw gaat.

Het skelet is in goede staat. Opvallend zijn de attributen waarmee ze begraven werd: nabij haar rechterhand vond men een dolk, in haar linkerhand een lang zwaard. De archeologen leiden hieruit af dat de vrouw een krijger was.

Een onbekende krijgscultuur in Kazachstan?

De ontdekking van de vrouwelijke krijger roept veel vragen op. Tot nu toe zijn er geen enkele overblijfselen ontdekt van een cultuur met een krijgshaftige rol voor vrouwen. De ontdekking van dit skelet betekent dus dat er misschien een heel nieuw hoofdstuk geschreven moet worden over de geschiedenis van volkeren in Kazachstan.

Vrouw aan de macht

Expert denken dat de vrouw een belangrijke rol speelde in één de vroege Kazachstaanse samenlevingen. Naast de wapens vonden archeologen meerdere voorwerpen die geassocieerd worden met welvarende mensen. Schalen en potten wijzen op rijkdom. De combinatie van wapens en rijkdom doet vermoeden dat de vrouw een leidende rol had.

Onzekere ouderdom

Er is vooralsnog weinig zekerheid over het tijdperk waarin de dame leefde. Archeologen denken dat de vrouw leefde na 1100 jaar voor christus en vóór de vierde eeuw na christus. Verder onderzoek kan misschien meer duidelijkheid geven over de leeftijd van de vrouw.

Bron

telegraph.co.uk, 'Ancient warrior princess skeleton found in Kazakhstan'

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's