Affiche Troje. Stad, Homerus en Turkije van het Allard Pierson Museum.

Vooraankondiging Troje tentoonstelling Allard Pierson Museum

Troje zoals het er nu uit ziet. Foto - Dorieo21 In 2012 vieren Nederland en Turkije 400 jaar onderlinge diplomatieke betrekkingen. In het kader van dit herdenkingsjaar zal er in het Allard Pierson Museum in Amsterdam van 7 december 2012 tot en met 5 mei 2013 een tentoonstelling te zien zijn, genaamd Troje. Stad, Homerus en Turkije.

Het verhaal van Troje wordt tijdens de tentoonstelling verteld aan de hand van geschriften, als het door de blinde dichter Homerus geschreven Ilias waarin hij de laatste episode uit de Trojaanse oorlog vastlegde. Daarnaast is het rijke erfgoed van Troje uit Turkije te zien en wordt er ingegaan op verschillende opgravingen, waaronder die van de spraakmakende Heinrich Schliemann.

Affiche Troje. Stad, Homerus en Turkije van het Allard Pierson Museum. De tentoonstelling belicht het tot de verbeelding sprekende onderwerp vanuit verschillende perspectieven: vanuit de stad zelf, vanuit de dichter Homerus en vanuit verschillende culturen en landen. Zo wordt getoond hoe de betekenis van Troje telkens verandert en tot discussie leidt. Door de eeuwen heen hebben vele personen, landen en culturen Troje toegeëigend. Turkije speelt in de tentoonstelling een prominente rol, want ondanks dat Troje hier gelegen is, is de rol van de Turkse cultuur nog onbekend.

De bezoeker wordt op verrassende wijze ondergedompeld in de Trojaanse wereld aan de hand van topstukken uit Turkse archeologische collecties uit Istanbul, Ankara en Ḉanakkale (waar Troje zich bevindt). Deze objecten zijn afkomstig uit Troje. Daarnaast worden er bruiklenen uit binnen- en buitenland getoond en natuurlijk uit de eigen collectie van het Allard Pierson Museum.
Kortom: Troje. Stad, Homerus en Turkije is een tentoonstelling die de vele gezichten van Troje laat zien en aanzet tot verder nadenken en filosoferen.

Bron: Allard Pierson Museum

Meer lezen