Conserveren van muurschilderingen

Archeologen zorgen ervoor dat de muurschilderingen goed geconserveerd worden 

Blaundos Excavation Archive.

Vierhonderd graftombes in Romeinse necropolis ontdekt

Bij een archeologische vindplaats genaamd Blaundos in het westen van Turkije, hebben archeologen 400 Romeinse graftombes ontdekt, uitgehakt in de rotsen. De graftombes zijn ongeveer 1.800 jaar oud en vormen een van de grootste necropolissen ter wereld. Deze necropolis is al ruim 150 jaar bekend bij archeologen, maar tot nu was er nooit systematisch onderzoek gedaan naar de precieze inhoud ervan.

Aangezien Turkije vele duizenden archeologische vindplaatsen kent, zijn er nog velen te vinden die niet aan een grondig archeologisch onderzoek zijn onderworpen. “Het is niet alleen een kwestie van voorwerpen en gebouwen opgraven, maar de vondsten moeten ook in goede staat bewaard worden en er moet gewerkt worden met de meest accurate wetenschappelijke methodes.” verklaart archeoloog Birol Can van de Universiteit van Uşak aan Archeologie Online. “Als de vereiste middelen beschikbaar zijn, dan pas kunnen de opgravingen beginnen zoals bedoeld.”

Muurschilderingen

Wijnstokken, bloemen, bloemenkransen, slingers en geometrische patronen zijn de meest gebruikte motieven

Blaundos Excavation Archive
Het archeologisch team, dat onder leiding van Can staat, begon in 2018 aan een project om de necropolis volledig in kaart te brengen. “Het is dus nog een erg nieuw project. Ons doel was om in het eerste jaar de necropolis in kaart te brengen. We zijn nu klaar met het in kaart brengen van ongeveer 400 graftombes. De muren van deze tombes waren bedekt met marmeren dekstenen en muurschilderingen”, aldus Can. Veel van deze muurschilderingen zijn in de loop der eeuwen beschadigd. Het team heeft zich echter ingezet om ze te restaureren. “Wijnstokken, bloemen, bloemenkransen, slingers en geometrische patronen zijn de meest gebruikte motieven”, vertelt Can in een interview met Live Science. “Er zijn ook afbeeldingen van mythologische figuren zoals Hermes, Eros en Medusa - en dieren zoals vogels en honden.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Geschiedenis van Blaundos

Het is niet geheel duidelijk wanneer Blaundos is gesticht. Het lijkt erop dat de stad al bewoond was rond de zesde eeuw voor Christus. Tussen 334 en 333 v.Chr. veroverde de Macedonische koning Alexander de Grote Anatolië, en na diens dood in 322 v.Chr. viel zijn rijk uit elkaar in verschillende koninkrijken. Tijdens deze periode vestigden Macedonische soldaten zich in de verschillende steden van Alexanders voormalige rijk. Can: “Blaundos is een van deze steden. Dit weten we, omdat er munten en inscripties zijn gevonden met de zin ‘Blaundische Macedoniërs’ (BLAUNDEON MAKEDONON). (…) Verdere opgravingen zullen in de nabije toekomst veel meer duidelijk maken over het ontstaan van de stad.”

Ruïnes Blaundos

Overblijfselen van de stad, boven de grond

Blaundos Excavation Archive.Tijdens de eerste eeuw v.Chr. kwam Blaundos onder Romeins gezag te staan, waarna de stad een bloeiperiode doormaakte. Het groeide uit tot een belangrijke stad die honderden jaren heeft bestaan. De laatste vermelding van de stad stamt namelijk pas uit de twaalfde eeuw na Christus. Waarom Blaundos uiteindelijk verlaten is, is niet duidelijk.

Familie-graftombes

In de meeste graftombes liggen meerdere personen begraven, wat erop duidt dat ze meerdere generaties werden gebruikt. “We denken dat de graftombes - waarin zich meerdere sarcofagen bevinden - gebruikt werden als familiegraven. Ze werden geopend als een familielid stierf, waarna een begrafenisceremonie werd gehouden en de tombe weer gesloten werd.” aldus Can.

Graftombes

Sommige graftombes zijn zichtbaar boven de grond

Blaundos Excavation Archive.Grafrovers

De necropolis van Blaundos is in de loop der eeuwen meermaals geplunderd door grafrovers. Hierdoor zijn veel graven beschadigd en zijn er waarschijnlijk ook veel sieraden en andere waardevolle artefacten verdwenen. Desalniettemin hebben de archeologen nog veel voorwerpen, zoals potscherven en munten, weten te vinden. Deze voorwerpen wijzen erop dat de graftombes uit de Romeinse tijd stammen. Van de tweede tot de vierde eeuw n.Chr. om preciezer te zijn. Can: “Ook de techniek waarmee de muren en plafonds beschilderd zijn (...) vertonen Romeinse kenmerken.”

Graftombe uitgehakt in de rotsen

Een van de graftombes

Blaundos Excavation Archive.De ontdekking van een stad

Het onderzoeksteam richtte zich voornamelijk op de necropolis, maar heeft bovengronds ook onderzoek verricht. Hierbij zijn nog eens een badhuis, theater, kerk, twee tempels, delen van een stadsmuur, stadspoort en een aquaduct ontdekt. Volgens Can zijn er nog “veel religieuze, publieke en civiele gebouwen in de grond” te vinden. Verder onderzoek komende jaren zullen deze aan het licht moeten brengen. Voor nu concentreert het team zich voornamelijk op het restaureren van de muurschilderingen. Ook is men van plan om via DNA-onderzoek uit te zoeken wie er nu precies begraven ligt in de necropolis.

Bronnen: Blaundos Excavation Archive (1) (2), Live Science, Smithsonian Magazine.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen