Romeinse tempel

Een luchtfoto van de gevonden tempels. De resten van gebouwen uit verschillende periodes overlappen elkaar.

M. Mackiewicz / Universiteit van Warschau

Archeologen ontdekken Romeinse tempel in Tyrus

In de Libanese havenstad Tyrus heeft een internationaal team van archeologen restanten van een Romeinse tempel blootgelegd. Geen gemakkelijke taak, aangezien Tyrus een van de oudste steden ter wereld is, die sinds ca. 2750 voor Christus onafgebroken bewoond geweest is. Hierdoor zijn er veel archeologische lagen aanwezig die het moeilijk maken om specifieke gebouwen te identificeren.

Een lange geschiedenis

“Overlappende architectonische overblijfselen, sporen van natuurrampen, een stijgende zeespiegel en de stedenbouw van afgelopen decennia hebben het moeilijk gemaakt om het oude karakter van deze stad te begrijpen”, liet archeoloog Francisco J. Núñez van de Universiteit van Warschau weten in een persbericht. “Onze kennis van Tyrus tijdens de oudheid is hierdoor jammer genoeg relatief beperkt.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


En dat terwijl Tyrus het grootste deel van de oudheid gold als een van de belangrijkste handelssteden van de Middellandse Zee. De stad begon in het derde millennium voor Christus als Fenicische nederzetting op een eiland vlak bij de Midellandse oostkust en groeide geleidelijk uit tot een belangrijk handelscentrum. Tussen ca. 1700 en 1200 v.Chr. werd Tyrus overheerst door de Egyptenaren. Hierna was de stad enkele eeuwen onafhankelijk, tot ze in 868 v.Chr. schatplichtig werd aan het Nieuw-Assyrische Rijk. In de eeuwen daarop werd de stad achtereenvolgens veroverd door de Babyloniërs, de Perzen en de Macedoniërs onder Alexander de Grote. Uiteindelijk werd het in 64 v.Chr. ingelijfd in het Romeinse Rijk, als onderdeel van de Romeinse provincie Syria.

Tyrus

Restanten uit verschillende periodes liggen verspreid over de vindplaats. De kolommen zijn afkomstig van de Romeinse tempel, het muurtje uit de Ottomaanse periode (na 1516 n.Chr.)

U. Wicenciak-Núñez / Universiteit van Warschau
Verloren informatie

Archeologen doen al sinds 1960 opgravingen in Tyrus. Helaas is tijdens de Libanese Burgeroorlog (1975 -1990) veel van de hierbij opgedane kennis verloren gegaan. Ook is tot nu toe vooral onderzoek gedaan naar de archeologische lagen uit de klassieke periode (ca. 500-323 v.Chr.) en de middeleeuwse periode (ca. 476 - 1453 n.Chr.). De Romeinse periode van Tyrus is tot nu betrekkelijk onderbelicht gebleven, wat de ontdekking van een Romeinse tempel des te interessanter maakt.

Wat is er gevonden?

Het archeologisch team plaatst de bouw van de tempel in de periode 64 v.Chr - 193 n.Chr. De tempel bevond zich op het hoogste punt van het voormalige eiland, een locatie die in oude Griekse en Fenicische teksten al als heilig beschreven wordt. De tempel bestond uit twee parallelle rechthoekige gebouwen, beide georiënteerd op het westen en oosten (aan beide kanten bevonden zich ingangen). Hier bevonden zich façades die aan beide kanten steunden op 8 meter hoge pilaren van Egyptisch roze graniet. Het geheel rustte op een verhoging van massieve blokken zand- en kalksteen. Trappen bevonden zich aan weerszijden van de gebouwen en waren versierd met geometrische patronen. “Het is een van de weinige gebouwen van dit type dat we ooit gevonden hebben in Tyrus”, aldus Núñez.

Archeologen aan het werk

De archeologen aan het werk op de vindplaats. De stenen blokken op de voorgrond vormen de fundering van een van de zuilen.

U. Wicenciak-Núñez / Universiteit van Warschau
Afbraak van de tempel

Rond de vijfde eeuw n.Chr. raakte de tempel flink beschadigd. De oorzaak hiervan is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de tempel hierna is afgebroken en bedekt met een platform, waarop een grote Byzantijnse basilica (een gebouw voor handel en rechtspraak) werd gebouwd. Deze basilica werd op zijn beurt in de zesde eeuw n.Chr. verwoest door een tsunami.

De opgravingen zullen tot 2022 voortduren, waarbij verder onderzoek naar de Romeinse tempel en de omliggende omgeving verricht zal worden. Ook is er volgens Núñez “een tweede gebouw van monumentale grootte” gevonden, dat wellicht ook een tempel is geweest. “Deze onderzoeken we ook graag nog.”

Bronnen: ART News, Universiteit van Warschau.

Meer lezen