Spant opgraving Vikingrijn

Het spant wordt uit de opgravingsput getakeld. 

Archeologie Gemeente Utrecht

Verrassingen bij opgraving Vleuten 3

Opgravingen in Utrecht Leidse Rijn hebben een verrassing opgeleverd. Tijdens de opgravingen bij het middeleeuwse schip dat daar is gevonden. Tijdens de opgravingen naar het schip Vleuten 3 troffen de archeologen een spant van een ander schip aan.

Bijzonder voorwerp

Tijdens de opgravingen rondom de Vleuten 3 troffen archeologen vlak naast het schip een groot stuk hout aan. Naar bleek, het spant van een schip, maar niet van de Vleuten 3. Toen het spant helemaal schoon was gemaakt, bleek dat het hier om een bijzonder spant ging. In het spant werden de sporen gevonden van houten pen en gat verbindingen, waarmee duidelijk werd dat het hout echt deel van een schip was geweest. De grootste verrassing zat echter aan de buitenkant van het schip. Daar waren inkepingen te zien waar ooit de planken van de scheepshuid overnaads aan het spant waren bevestigd. Dat wijst erop dat het hier om een spant gaat van een schip dat volgens de Scandinavische bouwwijze gebouwd is.

Een vikingschip?

Dat zou kunnen betekenen dat het hier om een onderdeel van een vikingschip gaat. Maar archeoloog Erik Graafstal temperde de verwachtingen. De Scandinavische manier van scheepsbouw was in de vroege middeleeuwen in een groot deel van Europa de gebruikelijke manier om schepen te bouwen. Ook is het spant vrij groot voor een vikingschip. Het zou volgens archeoloog Erik Graafstal ook goed kunnen dat het hier om vrachtschip uit het zuidoosten van Engeland gaat. Dendrologisch onderzoek moet uitwijzen waar het hout van het spant vandaan komt, tot de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, durven de archeologen geen 

Baardbijl en andere vondsten

Rondom de Vleuten 3 en het spant zijn meer vondsten gedaan, die erop wijzen dat de omgeving in de vroege middeleeuwen een levendig gebied was. Rondom de stukken van de schepen lagen resten van aardewerk uit de directe omgeving, maar ook afkomstig uit Dorestad en de Duitse Rijnstreek. Daarnaast werd ook veel botmateriaal van dieren gevonden én, een bijzonder goed geconserveerde Scandinavische baardbijl. Maar zelfs op basis van die vondst willen de archeologen niet bevestigen dat het hier om een vikingschip gaat. Zulke bijlen werden vaak verhandeld. Het zou dus goed kunnen dat de bijl ook als handelswaar is meegenomen, of dat één van de bemanningsleden de bijl ergens anders op de kop had getikt.

Vikingrijn

In Utrecht Leidse Rijn wordt de loop van de ‘Vikingrijn’ gereconstrueerd. In de Romeinse tijd vormde de Rijn in dit gebied de grens van het Romeinse rijk. Langts de Rijn ontstonden nederzettingen die tot in de vroege middeleeuwen bleven bestaan. In de vroege middeleeuwen verzandde dit deel van de rivier echter. Bij de aanleg van het Utrechtse Màximapark werd besloten de loop van de Rijn in dit gebied weer te reconstrueren.

Meer lezen