Duitse kerk opgravingen

Een luchtfoto van de opgravingen

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Thomas Koiki.

Tiende eeuwse kerk van Duitse keizer Otto de Grote ontdekt

In Helfta, een district in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, zijn de fundamenten van een tiende-eeuwse kerk gevonden, die vermoedelijk gebouwd is in opdracht van keizer Otto de Grote (912 - 973). Het gaat om een kruisvormige kerk van zo’n 30 meter lang met een groot kerkhof ernaast. Op het kerkhof zijn al 70 graven gevonden, met daarin talloze grafgiften zoals munten, juwelen en verscheidene gebruiksobjecten.

Otto de Grote was hertog van Saksen, koning van Duitsland en koning van Italië. In 962 liet hij zich, door de paus in Rome, kronen tot keizer van wat later het Heilige Roomse Rijk zou gaan heten. Hierom wordt hij door sommige historici gezien als stichter van dit rijk, al zien anderen Karel de Grote (747 - 814) als de werkelijke stichter. Nadat Otto in 955 een invasie van de heidense Hongaren had verslagen, werd hij gezien als beschermer van het christendom.

Door de geschriften van Thietmar, bisschop van Merseburg (975 - 1018), wist men van het bestaan van de kerk in Helfta af. Ook wist men al dat de kerk een belangrijk gebouw was. Deze kerk is volgens Thietmar namelijk in opdracht van Otto gebouwd en is tenminste één keer bezocht door hem, en later ook door zijn zoon en opvolger Otto II.

Graven Helfta

Ten minste 70 graven zijn al gevonden op het kerkhof naast de ruïnes van de kerk

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Felix Biermann.ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Waarom is de kerk verwoest?

De kerk is ongeveer 500 jaar lang in gebruik geweest, waarna hij tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw is verwoest. Hoewel veel kerkelijke bouwwerken van voor de Reformatie vandaag de dag nog steeds overeind staan, geldt dat niet voor dit bouwwerk. Deze kerk werd namelijk geassocieerd met Otto de Grote, die op zijn beurt weer geassocieerd werd met het katholicisme. Ook kan het feit dat de kerk zich in de buurt van het stadje Eisleben bevond - de geboorteplek van Maarten Luther – een rol hebben gespeeld in de verwoesting. Luther stuurde in 1517 zijn stellingen tegen de aflaathandel naar de aartsbisschop van Brandenburg, wat gezien wordt als het symbolische begin van de Reformatie.

Verdere vondsten

De opgravingen zijn momenteel nog in volle gang en zullen tot september van 2021 doorgaan. Tot nu toe zijn er al veel bijzondere vondsten gedaan zoals een dertiende-eeuws bronzen kruisbeeld, delen van een kerkklok en een negende-eeuwse geëmailleerde broche. Reiner Haseloff, minister-president van deelstaat Saksen-Anhalt liet in een persbericht weten “Door het vinden van deze kerk is er een belangrijke historische kloof overbrugd.”

Broche

Een geëmailleerde broche uit de negende eeuw

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Friederike Hertel.Bronnen: ART NewsLandesamt für Denkmalpflege und Archäologie.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen