Moordpartij Alken Enge

Een opgegraven schedel bij Alken Enge

Foto Ejvind Hertz, Skanderborg Museum

Sporen van 2000 jaar oude moordpartij in Denemarken

Bij Alken Enge in Denemarken zijn archeologen op een grote hoeveelheid menselijke beenderen gestuit. In het grafveld lagen meer dan 2000 botten die toebehoorden aan 82 mensen. Waarschijnlijk gaat het om een groep krijgers, die tijdens een gevecht ongeveer 2000 jaar geleden volledig werd afgeslacht. Na jaren van opgravingen en onderzoek werden de bevindingen deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS

Ongewoon slagveld

Resten van slagvelden zijn niet zeldzaam, maar deze vondst is ongewoon. Volgens de archeologen zijn de lichamen niet na de strijd begraven, maar zijn ze pas lang na de slag begraven. Veel botten vertoonden niet alleen tekenen van wonden door wapens, maar ook bijtsporen. Dat doet de archeologen vermoeden dat de gesneuvelden nog lange tijd op het slagveld hebben gelegen. 

Verminkt na de slag

Dat slagveld lag echter niet op de plek waar de lichamen door de archeologen werden aangetroffen. Gezien de manier waarop de lichamen gepositioneerd waren, vermoeden archeologen dat de lichamen later op een rituele manier van het slagveld zijn gehaald en in een meer zijn gegooid. Wie dat gedaan heeft, en waarom is echter niet helemaal duidelijk. Daarbij werden veel van de lichamen verminkt. Armen en benen werden afgehakt en schedels werden –ten overvloede- ingeslagen.

Op basis van de posities van de verschillende lichamen en lichaamsdelen in het veld vermoeden de archeologen dat de groep gesneuvelde krijgers waarschijnlijk veel groter was. Zij schatten dat de troepenmacht zo'n 400 man sterk moet zijn geweest. Dat de gevonden beenderen geen oude sporen van verwondingen bevatten, doet de archeologen ook vermoeden dat het een leger 'groentjes' was dat het strijdperk betrad en bij hun vuurdoop meteen genadeloos werd afgeslacht.

Gruwelijke rituelen

In Romeinse bronnen uit deze tijd wordt verhaald van gruwelijke en gewelddadige rituelen waarmee na de strijd het slagveld werd ontruimd. Omdat de archeologen geen aanwijzingen vonden dat er bij dit gevecht Romeinse troepen aanwezig waren, gaan ze ervanuit dat het ging om een conflict tussen twee 'barbaarse' stammen. Daarmee zou deze vondst het eerste tastbare bewijs zijn van de Romeinse verhalen over de gruwelijke taferelen na een veldslag.

Strijd tussen Germaanse groepen

Dat er strijd was tussen verschillende Germaanse groepen is volgens de archeologen niet verwonderlijk. In de tijd dat het gevecht plaatsvond, was het Romeinse rijk volop in expansie. Die alsmaar groeiende invloed van de Romeinen zorgden voor conflict tussen Germaanse stammen, die door de Romeinen verdreven werden, of juist allianties met ze aangingen. Daarbij kwam het regelmatig tot bloedige conflicten.

Bronnen:

Alken Enge 
Pnas.org 

Afbeelding: 

Opgegraven schedel in Alken Enge. Foto Ejvind Hertz, Skanderborg Museum

Meer lezen