Satellietfoto van Denemarken

Restanten compleet leger uit oudheid ontdekt in Denemarken

Satellietfoto van Denemarken Bij opgravingen in de Alken Enge moerassen nabij het Deense meer Mossø is een massagraf uit de oudheid aan het licht gekomen. Archeologen vermoeden dat ze gestuit zijn op de menselijke resten van een compleet leger dat ongeveer 2.000 jaar geleden om het leven is gekomen tijdens een grootschalige veldslag.

Het opgravingsproject bij Alken Enge is een samenwerking tussen het Skanderborg Museum en de Universiteit van Aarhus en ging vorig jaar van start. Inmiddels hebben de archeologen slechts een gebied van 80 tot 90 vierkante meter uitgekamd, maar toch hebben zij al honderden botten blootgelegd. In totaal omvat de site een gebied van ruim 3.600 vierkante meter, waardoor ze verwachten nog veel meer menselijke resten te vinden. De opgravingen in het moeras kosten echter veel tijd, omdat er voortdurend water moet worden weggepompt.

Desalniettemin zijn de archeologen er tot op heden in geslaagd om al ruim 15.000 archeologische objecten bloot te leggen. Veruit de meest opvallende daarvan zijn de 2.000 jaar oude resten van ruim 240 mannen, allemaal tussen de leeftijd van 13 en 45 jaar. De botten vertonen markeringen van zwaarden en bijlen, waardoor de archeologen de conclusie trekken dat de mannen zijn gestorven tijdens een veldslag.  

Opofferingsritueel

Het is echter onwaarschijnlijk dat deze slag plaatsvond bij de Alken Enge moerassen, die in de oudheid nog een stilstaand water vormden, aangezien er in de omgeving van de resten geen bijbehorende wapens uit de oudheid zijn gevonden. Waarschijnlijk zijn de krijgers daarom elders gestorven en later naar Alken Enge gebracht voor een opofferingsritueel. “Deze botten zijn geofferd maanden of misschien wel jaren nadat de krijgers om het leven kwamen”, aldus Ejvind Hertz, curator van het Skanderborg Museum.

Door de zuurstofvrije omgeving in het moeras zijn de resten uiterst goed bewaard gebleven.  “De botten zijn helemaal vers”, aldus Hertz “Er is zelfs DNA bewaard gebleven, dus we kunnen straks een goed profiel samenstellen van het uiterlijk van een man uit de IJzertijd. Zo kan een analyse van de botten ons leren hoe hun dieet eruit zag en wat hun fysieke gesteldheid was.”

Bron: Science Nordic

Meer lezen

Tijdvakken

Landen