Goudschat in Denemarken

Een aantal van de gouden voorwerpen die op Hjarnø werden opgegraven.

Flemming Nielsen

Goudschat uit de IJzertijd gevonden in Denemarken

Een bijzondere vondst in Denemarken. Op het eilandje Hjarnø troffen metaaldetectoristen een goudschat uit de ijzertijd aan. De vondst, van maar liefst 34 objecten, waarvan er 27 van puur goud waren, was de droom van elke amateurarcheoloog, maar riep ook vragen op. Van wie was de schat? Waarom was de schat daar begraven, en was er meer te vinden?

Gouden voorwerpen van grote kwaliteit

De schat die al in 2017 werd gevonden, bestond uit gouden sierraden, spelden en munten. Het vakmanschap waarmee de voorwerpen zijn gemaakt, doet archeologen vermoeden dat de bewoners van Hjarnø contact hadden met de Romeinen. Naar alle waarschijnlijkheid is de schat rond het jaar 500 begraven. 

Offer?

In de zomer van 2018 werd er nog een keer op de locatie gegraven. Niet ver onder de oppervlakte bleek nog veel meer goud te liggen. Maar waarom lag het goud daar? Op basis van de artefacten gaan de archeologen er vanuit dat het gaat om een goudoffer aan de goden. De verschillende voorwerpen –sieraden en munten- doen de archeologen vermoeden dat het om een betaling gaat. De grote vraag is echter, van wie en waarom?
Zonder meer gaat het om een zeer vooraanstaand persoon, een aanvoerder die afstand kon doen van grote hoeveelheden goud, zonder dat hij daar financieel te veel onder leed. En niet alleen hij, maar ook zijn vrouw kon afstand doen van haar rijkdommen. 

Onderzoek naar de schatten

De reden van het offer laat zich ook nog raden. Had het te maken met de turbulente periode na de ineenstorting van het Romeinse rijk? Of met iets anders? In de periode waarin de schatten begraven werden, vond in wat nu El Salvador is een grote vulkaanuitbarsting plaats, die voor een korte wereldwijde koude periode met veel neerslag zorgde. Het offer zou ook gedaan kunnen zijn om de goden te behagen en een gunstige zomer met succesvolle oogsten te bedingen. Verder onderzoek door het Vejle Museum moet antwoord gaan geven op deze vragen.

Bronnen:

Meer lezen

Tijdvakken

Landen