Romeins aquaduct Nijmegen

De sporen van het aquaduct werden diep in de grond gevonden. 

Gemeente Nijmegen

Sporen Romeins aquaduct gevonden bij Nijmegen

Bij Nijmegen zijn delen gevonden van een Romeins aquaduct. Die maken meer duidelijk over de route van het aquaduct dat de Romeinse soldaten bij Nijmegen van drinkwater voorzag.

Bij werkzaamheden aan de Bosweg in Nijmegen troffen archeologen op drie meter diepte sporen aan van een kuil of geul met een vlakke bodem. Volgens de archeologen wijst dat erop dat er vanuit de heuvels van Berg en Dal via de omgeving van wat nu de Bosweg is, een aquaduct naar Nijmegen liep.

Romeins aquaduct bij Nijmegen

Het Romeinse aquaduct bij Nijmegen was geen groot stenen bouwwerk, maar een systeem van houten goten waarmee het water van verschillende bronnen in de heuvels bij Berg en Dal richting het legerkamp bij Nijmegen werd geleid. Die goten liepen niet over grote stenen bouwwerken, maar over aarden dammen. Hoewel de houten goten voor zover bekend overal zijn vergaan, zijn de aarden dammen en de kunstmatige dalen nog altijd zichtbaar in het landschap. Naar nu blijkt zijn onder het maaiveld dus ook nog de sporen van de ingegraven houten goten te zien, als verkleuringen in de grond.

Het aquaduct leidde naar het Romeinse legerkamp op de Hunnerberg. Daar waren vanaf 71 na Christus zo’n 5000 soldaten gelegerd, het enige volledige Romeinse legioen in Nederland. Rondom het kamp woonden en werkten nog eens duizenden mensen. Naar schatting woonden zo’n tien- tot vijftienduizend mensen rondom de Hunnerberg. In de directe omgeving was niet genoeg schoon drinkwater voor zo veel mensen en dus werd er een aquaduct aangelegd om iedereen van voldoende schoon water te voorzien.

Twijfel over aquaduct

De dammen en dalen die voor het aquaduct zijn aangelegd, zijn vaak voer voor discussie geweest. Dat de dammen en geulen die tot het aquaduct gerekend worden, door mensenhanden zijn gemaakt, staat vast. Er is echter veel gediscussieerd over de vraag hoe oud de grondwerken zijn. Ook stond de exacte route van het aquaduct niet vast. Daardoor ontstond in 2014 nog ophef, toen de Gemeentelijke Rekenkamer nog stelde dat er te veel twijfel was om vast te stellen dat het inderdaad ging om de resten van een Romeins aquaduct. De opgraving aan de Bosweg lijkt nu een deel van die twijfel weg te nemen.

Van de sporen in de grond zijn monsters genomen die in een lab verder worden onderzocht. De opgravingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de put is weer toegedekt onder een dikke laag zand.

Meer lezen