Drie skeletten gevonden in Vught

Opgraving van skelet op het Isabellaveld

BAAC

Skeletten van gesneuvelde soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog gevonden

Het Isabellaveld in Vught kent een rijke geschiedenis. In 1629 vond hier tijdens het Beleg van Den Bosch de bestorming van Fort Isabella plaats. De sporen van het beleg zijn tot op de dag van vandaag nog te vinden. Archeologen groeven hier drie skeletten op, waarschijnlijk soldaten die tijdens het beleg van Den Bosch zijn gesneuveld.

Skeletten van drie soldaten in Vught gevonden

De archeologische opgravingen zijn een samenwerking van BAAC Archeologie, Stichting Erfgoed Vught en vrijwilligers van de werkgroep Archeologie uit Vught. Op de plek waar het fort ooit stond, ligt nu het Isabellaveld, waar nieuwbouwwoningen gepland staan. Tijdens proefsleuvenonderzoek als voorbereiding op die werkzaamheden, troffen archeologen de sporen van de slag aan. Archeologen vonden honderden musketkogels, een kanonskogel, en de resten van schanskorven, maar troffen ook de sporen van loopgraven aan. Bij het grote onderzoek werden drie skeletten gevonden. In een van de opgegraven skeletten is lood gevonden. Dit wijst erop dat deze persoon waarschijnlijk is neergeschoten. Verder zijn er ook karrensporen, musketkogels en de restanten van loopgraven gevonden.

Sporen van het beleg van ‘s Hertogenbosch

Tijdens het Beleg van ’s Hertogenbosch liet stadhouder Frederik Hendrik een zogeheten circumvaatlinie rondom de stad aanleggen. Die linie zorgde ervoor dat zijn troepen niet verrast konden worden door een aanval vanuit de stad, maar beschermde de belegeraars ook tegen een mogelijke aanval van een leger dat de stad kwam ontzetten. De afgelopen tijd zijn er meer sporen gevonden van die linie. Op een aantal plekken werden sporen van greppels gevonden, en tijdens de droge zomer van 2018 werden de contouren van de linie als verkleuringen zichtbaar in het landschap.

Eerder gevonden skeletten gevonden op oud kerkhof

Er zijn eerder in januari 2019 ook andere skeletten gevonden bij het Maurickplein in Vught. Daar hebben archeologen tussen de tien en twintig graven gevonden. Hier werd gegraven omdat de Boxtelseweg er parallel aan de snelweg A2 komt te liggen. Op de locatie waar de archeologen hier hebben gegraven stond tot halverwege de negentiende eeuw de Pieterskerk. Het is dus aannemelijk dat hier vroeger een kerkhof lag. Uit welke tijd deze gevonden skeletten stammen is nog niet bekend.

Bronnen:

Foto:

  • Opgraving van skelet op het Isabellaveld:BAAC
Meer lezen