Oeroude bodemlaag in Vught gevonden

Voor de aanleg van nieuwe riolering wordt de Loonsebaan, een van de oudste verbindingswegen in Vught, heringericht. Het riool wordt op een diepte van 2.20 gelegd. Onderzoekers troffen op deze diepe een humeuze laag aan die in de archeologische- en geologische wereld de ‘Laag van Usselo’ wordt genoemd.

De ‘Laag van Usselo’

De ‘Laag van Usselo’ is een bodemlaag uit een warmere periode aan het einde van de laatste ijstijd (13.900-12.850 jaar geleden). Het gaat om eenvulkanische aslaag die in heel Noord-Europa terug te vinden is. In Nederland vind je in deze laag veel houtskool, dit kan er op wijzen dat er als het gevolg van vulkaanuitbarstingen bosbranden zijn geweest.

IJzeren onderdelen

Een vondst van minder lang geleden betreft ijzeren onderdelen. Het gaat om spijkers die werden gebruikt om rails mee vast te zetten op spoorbielzen als ook verbindingsijzers waarmee rails aan elkaar werden gezet. Onderzoekers dateren de vondst rond 1900 aangezien toen het smalspoor gebruikt werd voor vervoer van zand dat gewonnen werd uit de zandafgraving de IJzeren man.

Belegeringswerken uit de 17e eeuw

Het is goed mogelijk dat de archeologen tijdens hun onderzoek ook nog op belegeringswerken uit 1629 stuiten. Dat vermoeden baseren ze op onderzoek van kaarten uit die tijd. De kans is groot dat deze de Loonsebaan doorsnijden. Daarom doen de archeologen waarnemingen langs het hele traject waar gegraven wordt voor de aanleg van de nieuwe riolering.

www.bd.nl/vught/

nl.wikipedia.org/wiki/

Afbeelding: Mystro82 uit nl [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) via, commons.wikimedia.org/

Meer lezen