Romeinse munten gevonden bij Berlicum

Een van de gevonden munten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Romeinse munten opgegraven in Berlicum

In Berlicum in Noord-Brabant is een Romeinse muntenschat gevonden. Twee broers deden de vondst in 2017 met hun metaaldetector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de vondst verder onderzocht.

In de winter van 2017 vonden de broers Wim en Nico de munten aan de oevers van de Aa. In dat gebied was net de bovenlaag afgegraven in het kader van een natuurontwikkelingsproject van waterschap Aa en Maas. Ze meldden hun vondst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), die een onderzoek startte naar de vondst.

Meer dan 100 munten

In oktober startte de RCE een onderzoek. Tijdens de opgraving vonden de archeologen enkele stuks aardewerk en meer dan honderd munten: vier zilveren denarii en 103 voornamelijk bronzen sestertii en assen. De twee vinders assisteerden de RCE tijdens het onderzoek met hun metaaldetectors en vonden zo zelf nog een aantal munten. De munten komen uit een lange periode uit de Romeinse geschiedenis. De meesten zijn geslagen in de periode van keizer Vespasianus (69 na Chr.) tot aan keizer Marcus Aurelius (180 na Chr.). De alleroudste munt die gevonden is, stamt echter nog uit de tijd van de Romeinse Republiek en is geslagen door muntmeester Calpurnius (90 vr. Chr.).

Oversteekplaats in een beek?

De munten hebben lang in een natte en ijzerrijke omgeving gelegen. Dat blijkt uit het feit dat een groot deel van de munten omgeven was door een dikke ijzeren korst. Ook werd bij het graven van een proefsleuf vastgesteld dat er in de Romeinse tijd een beekbedding lag op de plek waar de munten gevonden zijn. Daardoor vermoeden de archeologen dat er in het gebied misschien een voorde heeft gelegen.

Offers?

Hoe en waarom de munten in de rivier terechtkwamen, is niet zeker. Het zou goed kunnen dat de munten in het water werden gegooid als dank voor een veilige oversteek. Het zou echter ook kunnen dat het gaat om andere offers. In ieder geval zijn de munten niet in een eenmalige actie in de rivier gegooid. Daarvoor is de spreiding qua leeftijd te groot.  

Vondsten melden

Volgens de RCE is met de vondst aangetoond hoe belangrijk het is dat vondsten door toevallige vinders worden gemeld bij bijvoorbeeld het Portible Antiquities of the Netherlands (PAN).

Meer lezen