Leids Ontzet kaart

Kaart van het Leids Ontzet, Schans Lammen ligt in het midden.

Jan Maire; Henrick Haestens; Jan Jansz. Orlers; (TU-Delft Multimedia Repository) [Public domain], via Wikimedia Commons

Leids Ontzet: waar lag Schans Lammen eigenlijk?

Er is nog nooit archeologisch onderzoek gedaan naar een van de beroemdste plaatsen uit het Leids Ontzet tijdens de Tachtigjarige oorlog. Maar daar komt eindelijk verandering in.

Het is een van de meest roemruchte verhalen uit de Tachtigjarige Oorlog: kort nadat de Watergeuzen het Spaanse beleg voor Leiden (1573-1574) weten te doorbreken, gaat een Leids weesjongentje op onderzoek uit tussen de resten van de Spaanse versterkingen om de stad. Daar vindt hij een pot met hutspot, waarmee hij, samen met de haring en het wittebrood dat de Watergeuzen de stad in brengen, de uitgehongerde bevolking van Leiden van de hongerdood redt.

Ketel met hutspot bij Schans Lammen

Althans, zo staat het in het geheugen van veel Leidenaren, die nog altijd het Leids Ontzet op drie oktober vieren met haring, wittebrood en hutspot. En op het plein voor het naar de schans vernoemde station Leiden Lammenschans is de weesjongen Cornelis Joppensz, sjouwend met een ketel hutspot, vereeuwigd met een standbeeld. Maar of dat beeld op de goede plek staat is nog maar de vraag. Ondanks de prominente rol van de Spaanse Schans Lammen tijdens het Beleg van Leiden, is er nog nooit archeologisch onderzoek gedaan naar de locatie van de Spaanse fortificatie.

Archeologisch onderzoek in Park Cronesteyn

Daar komt nu verandering in. Archeologen gaan eindelijk op zoek naar de plek waar de illustere schans ooit lag. Uit kaarten uit de tijd van het Beleg van Leiden blijkt dat de schans niet op de plek van het huidige station Leiden Lammenschans lag, maar een stuk verderop, in het huidige Park Cronesteyn. Het onderzoek is begonnen op initiatief van een ondernemer en wordt ondersteund door Archeologisch Adviesbureau RAAP, Projectbureau Rijnlandroute en verschillende fondsen.

Eerste proefboring

Op 9 september gaat de eerste schep de grond in. Dan zal burgemeester Lenferink van Leiden de eerste proefboring verrichten. Geïnteresseerden kunnen komen kijken, wie belangstelling heeft is om 13.00 uur welkom bij De tuin van de smid in Leiden. Daar wordt het programma ingeleid door medewerkers van RAAP en Projectbureau Rijnlandroute.

Bronnen

Sleutelstad.nl: Zoektocht naar Schans Lammen gaat volgende week verder
RAAP.nl: Zoeken naar de schans van de Leidse hutspot 

Afbeelding

Kaart van het Leids Ontzet, Schans Lammen ligt linksonder. Jan Maire; Henrick Haestens; Jan Jansz. Orlers; (TU-Delft Multimedia Repository) [Public domain], via Wikimedia Commons

Meer lezen