Verdedigingswerk Leiden opgegraven

Resten van verdedigingswerken onder Leids grachtenpand

Verdedigingswerk Leiden opgegravenOnder grachtenpand in Leiden zijn resten van stadswallen gevonden. Het gaat om resten van de Grietgentoren. Die was deel van de middeleeuwse stadswallen en is nog gebruikt tijdens het Beleg van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog.

Muurresten in zeventiende-eeuws grachtenpand

Het pand aan de Leidse Herengracht wordt verbouwd, bij die verbouwing kwamen in het achterhuis de resten van een halfverdiepte voorraadkelder aan het licht. Zo'n kelder was kwam vaak voor bij zeventiende-eeuwse gebouwen. In die kelder werd een boogvormig stuk muur gevonden. De stenen daarvan bleken veel ouder te zijn dan de zeventiende-eeuwse kelder. Uit archiefonderzoek bleek dat het dan hoogstwaarschijnlijk om een restant van de Grietgentoren gaat.

Grietgentoren in Leiden

De Grietgentoren

Wanneer de Grietgentoren precies gebouwd is, is onbekend. Archiefbronnen daarover zijn niet bewaard gebleven. Het gebied zelf werd in de veertiende eeuw bij de stad gevoegd, maar het is niet bekend of er toen al meteen een muur werd aangelegd. Afgaande op de stenen die gevonden zijn, is de muur op z'n vroegst rond 1450 gebouwd, maar het kan zijn dat de eerste delen van de muur al eerder zijn aangelegd en dat de toren later is gebouwd, of dat er later, bij restauraties bijvoorbeeld, nieuwe stenen in de muur zijn geplaatst.

De muur werd in de zeventiende eeuw gesloopt voor een stadsuitbreiding. De resten van de muur worden in het vernieuwde pand zichtbaar gemaakt.

Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Meer lezen

Landen