Kinderschedels uit Bronstijd gebruikt als offer aan meergoden

Kinderschedels uit Bronstijd gebruikt als offer aan meergoden

Kinderschedels uit Bronstijd gebruikt als offer aan meergodenArcheologen hebben aan de rand van enkele meren in Zwitserland en Duitsland kinderschedels aangetroffen nabij nederzettingen uit de Bronstijd.  De kinderschedels, waarvan sommige tekenen van zware verwondingen vertonen, zouden gediend hebben als een gift voor lokale meergoden.

Kinderschedels als offer

De schedels werden aangetroffen aan de rand van dorpen rond de bergmeren. De sporen van geweld op sommige schedels suggereren dat ze bewerkt zijn met bijvoorbeeld een bijl. Archeoloog Benjamin Jennings, verbonden aan de Universiteit van Basel, zegt dat deze kinderen mogelijk menselijke offers zijn geweest. De offers werden gebracht aan de meergoden om de dorpen te behouden voor overstromingen.

Vondst meerdorpen

In de jaren twintig werden de oude meerdorpen in de Zwitserse en Duitse bergen aangetroffen, maar pas in de jaren zeventig werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar de overblijfselen ervan. Hier werden jaaggereedschappen, dierenbeenderen, sierraden, kijktorens en meer dan 160 woningen aangetroffen.

Kinderen al langere tijd dood

In de Bronstijd overstroomden de bergmeren regelmatig met als gevolg dat de inwoners van de omliggende dorpen moesten verhuizen, om in droge seizoenen weer terug te keren. Tijdens onderzoek aan de randen van de dorpen stuitten de onderzoekers op de macabere vondst van de kinderschedels.

Doodsoorzaken kinderen

De meerderheid van de kinderen wiens schedels werden aangetroffen waren onder de tien jaar. Alhoewel er meerdere schedels hoofdletsel hadden, zijn de verwondingen niet uniform genoeg om te kunnen spreken van een dodingsritueel. De onderzoekers denken dan ook dat de kinderen stierven door bijvoorbeeld oorlogsvoering en dat hun schedels daarna gebruikt werden als offer.

Bronnen

www.livescience.com

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's