Op het Italiaanse eiland Motya, voor de kust van Sicilië, werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw een bijzonder bassin gevonden. Dit bassin blijkt nu een hele andere functie te hebben gehad dan archeologen lang dachten.
Microbiologen van het Institute for Global Food Security en School of Biological Sciences aan de Queen’s University in Belfast hebben antwoord gegeven op één van de grootste raadsels uit de klassieke oudheid: Waar stak Hannibal de Alpen over?
Microbiologen van het Institute for Global Food Security en School of Biological Sciences aan de Queen’s University in Belfast hebben antwoord gegeven op één van de grootste raadsels uit de klassieke oudheid: Waar stak Hannibal de Alpen over?
Carthago: maak kennis met de PuniërsCarthago was een van de machtigste en rijkste havensteden in de Oudheid. De Puniërs wisten het westelijke deel van de Middellandse Zee te domineren wat in de loop van de 2de eeuw v.Chr. hun meerdere keer in conflict met Rome bracht met een verwoestend gevolg voor Carthago.Rond de tentoonstelling ‘Carthago’ in het Rijksmuseum van Oudheden worden de volgende studiedagen door Bureau PSEFAS aangeboden.
Archeologen hebben bij het Italiaanse eiland Pantelleria, vlakbij Sicilië, meer dan dertig ankers gevonden. Na onderzoek verklaarde Leonardo Abelli, archeoloog van de Universiteit van Sassari, dat de ankers bijna 2000 jaar oud zijn.
Archeologen hebben voor de kust van het eiland Pantelleria nabij Sicilië bijna 3.500 bronzen munten opgedoken. Ze dateren waarschijnlijk uit 264 tot 241 voor Christus. In deze periode vochten de Romeinen in deze regio de Eerste Punische Oorlog uit met hun aartsvijand, het Noord-Afrikaanse Carthago.