Namibië

Archeologen hebben in Noordwest-Namibië rotstekeningen gevonden waarin geen enkel detail lijkt te ontbreken. De rotstekeningen uit de steentijd beelden namelijk 407 sporen af, waarvan 90 procent te herleiden is tot maar liefst 40 verschillende diersoorten.
Wetenschappers hebben 44 ivoren slagtanden geanalyseerd afkomstig van een in 1533 gezonken Portugees handelsschip.
In Namibië hebben onderzoekers een, nog onbehaarde, oer-mammoet opgegraven. Nooit eerder werd zo’n compleet skelet van deze soort gevonden. Bij de opgraving werden onder andere een wervelkolom, een bekken, kiezen, pootbotten en een stuk slagtand gevonden. De exacte vindplaats was een rivierbedding in het Namibische natuurpark Etosha.
Zo´n zes jaar geleden had ik het geluk mee te mogen reizen met een select gezelschap dat op bezoek ging bij de San (Bosjesmannen) in Namibië. Ik wilde graag eens zien hoe echte jager-verzamelaars leven en zo mogelijk een aantal technieken van ze leren. Eén van de dingen die ik leerde was het maken van een boog. Ik had toen al een heel aantal houten bogen gemaakt, dus dit was niet geheel nieuw voor me. Maar wat wel nieuw was, was de nonchalance waarmee het werk gedaan werd. Een geschikte tak van de juiste boomsoort werd simpelweg afgesneden, in vorm gebracht en klaar is de boog.
Archeologen hebben in een grot in Namibië een reeks overblijfselen gevonden, waaronder die van dieren die waarschijnlijk gedomesticeerd waren. Sommige vondsten zijn tussen 2.190 en 2.270 jaar oud. Dat zou betekenen dat de vondsten bewijs leveren van de vroegste gedomesticeerde dieren in het zuidelijke deel van Afrika tot nu toe.
Bij opgravingen in Namibië hebben onderzoekers het oudste dierenfossiel ooit gevonden. De versteende resten behoren toe aan de sponssoort ‘Otavia antiqua’ en zijn mogelijk ruim 760 miljoen jaar oud. Dat is minstens 150 miljoen jaar ouder dan het tot nu toe oudst bekende dierenfossiel.