Geen foto

Bijna complete oer-mammoet gevonden

Een al iets meer behaarde mammoetIn Namibië hebben onderzoekers een, nog onbehaarde, oer-mammoet opgegraven. Nooit eerder werd zo’n compleet skelet van deze soort gevonden. Bij de opgraving werden onder andere een wervelkolom, een bekken, kiezen, pootbotten en een stuk slagtand gevonden. De exacte vindplaats was een rivierbedding in het Namibische natuurpark Etosha.

Bijzondere vondst

De betreffende mammoet, een mannetje van ruim drie meter hoog, moet ongeveer 3,5 tot 4 miljoen jaar geleden op die plek zijn gestorven. Volgens de onderzoekers, waaronder zich ook enkele Nederlanders bevonden, is het dier vermoedelijk omgekomen van ouderdom. Volgens onderzoeker Dick Mol is het een heel bijzondere vondst. Uit de vondst is namelijk af te leiden dat de mammoeten vanuit het zuiden van Afrika naar het noorden trokken, omdat het klimaat verdroogde.

Haar

Mammoeten kregen pas later haar. Dit gebeurde nadat zij tussen de 3 en 2 miljoen jaar geleden uit Afrika wegtrokken naar koudere oorden. De mens, die op de mammoet joeg, is hem niet veel later achterna gegaan. Wie een mammoet ving kon hier immers nog een behoorlijke tijd van leven, zowel van het vlees, als de huiden en botten.

Meer ontdekkingen

Behalve de botten van het mannetje werden ook nog enkele overblijfselen gevonden van een tweede exemplaar en enkele losse kiezen.  Van dit tweede exemplaar vermoed men dat het een vrouwtje is. De kiezen zijn waarschijnlijk van baby’s afkomstig. De onderzoekers verwachten nog meer uit de grond te zullen halen. Omdat een deel van de opgravingsplek eerst nog onder water stond konden ze hier echter nog niet bij.

De botten zijn voor onderzoek naar de Namibische hoofdstad Windhoek gebracht.

Bron: www.volkskrant.nl

Afbeelding: Dmitry Bogdanov

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's