Frankische Rijk

Een kaart van het Frankische Rijk met Thüringen rond 486 n.Chr. rechtsboven in het groen. De roze lijn geeft de grenzen van het Frankische Rijk ca. 700 n.Chr. weer

Wikimedia Commons.

Vroegmiddeleeuwse begraafplaats uit Thüringen bevat waarschijnlijk toch geen harem

In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is een begraafplaats onderzocht, die waarschijnlijk de laatste rustplaats van een rijke aristocraat en zo’n tachtig andere mensen bevat uit het vroegmiddeleeuwse koninkrijk Thüringen. Eerder deden kranten als The Times en de Daily Mail al bericht van de vondst. Beide dagbladen speculeerden toen dat hier een aristocratische heer met een harem van zes vrouwen begraven ligt. Hier is echter geen enkele aanwijzing voor. Het echte verhaal is bovendien al interessant genoeg.

Wat is er gevonden?

In de zomer van 2020 werden er in de gemeente Brücken-Hackpfüffel opgravingen gedaan voordat de aanleg van een pluimveeboerderij zou beginnen. Hierbij stuitten archeologen op een begraafplaats, die waarschijnlijk uit de periode tussen 470 en 540 n.Chr. stamt. De voorwerpen waarmee sommige van de Thüringers begraven zijn zoals glazen schalen, gouden juwelen en ijzeren wapens, wijzen erop dat het om belangrijke en invloedrijke mensen ging. Ook is er een Romeinse munt gevonden met de Oost-Romeinse keizer Zeno (474-491 n.Chr.) daarop afgebeeld.

Koninkrijk Thüringen

Het koninkrijk Thüringen was slechts van korte duur. De Thüringers (een verbond van verschillende West-Germaanse stammen) stichtten het koninkrijk rond het jaar 400 n.Chr. en wisten het flink uit te breiden, na het in elkaar storten van het koninkrijk van de Hunnen ca. 454 n.Chr. Rond 491 werd Thüringen alweer onderworpen door de Frankische koning Clovis, die het koninkrijk inlijfde bij zijn grote Frankische Rijk. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Waarom werd er geschreven over een Harem?

De begraafplaats is lineair; dat wil zeggen dat mensen er in rijen naast elkaar begraven liggen. In het midden van de begraafplaats bevindt zich een rij van zes graven met een lichte curve, wat de indruk wekt dat de graven om een structuur aangelegd zijn die daar al eerder stond. Wellicht een grote grafheuvel van een belangrijke heer. Het zijn waarschijnlijk deze zes graven die de speculaties hebben opgewekt dat het hier ging om een harem, dat meebegraven is met de heer. Er zijn echter twee problemen met deze theorie. Ten eerste is er nog geen aanwijzing gevonden voor de aanwezigheid van een dergelijke grafheuvel, of überhaupt een graf van een belangrijke heer. Ten tweede is het geslacht van de zes begravenen nog niet bekend. We weten dus helemaal niet of hier wel zes vrouwen begraven liggen.

Artefacten in nagenoeg perfecte staat

Ondanks dat er geen bewijs is voor een harem, is de vondst van de begraafplaats op zichzelf al bijzonder interessant. De graven zijn namelijk eeuwenlang verborgen gebleven, bijna anderhalve meter onder de grond. Hierdoor zijn ze al die tijd ongestoord en ongeplunderd gebleven. De artefacten in de graven zijn daarom in nagenoeg perfecte staat. Zelfs de glazen schalen en bekers zijn nog zo goed als nieuw volgens de archeologen.

Mogelijke crematie?

Ook zijn er stukken brons gevonden, waarschijnlijk de restanten van een grote bonzen ketel. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze ketel misschien de gecremeerde restanten van een belangrijk persoon bevatte. Aangezien crematie rond deze tijd behoorlijk ongewoon was, achten de archeolgoen deze kans echter klein. In ieder geval biedt de vondst een interessante inkijk in het leven van de vroegmiddeleeuwse Thüringers. Het komt niet vaak voor dat er zo veel intacte artefacten uit deze tijd bij elkaar gevonden worden. 

Bronnen: The TimesThe Vintage News, LiveScience.

Meer lezen