Skelet met laarzen opgraving in Londen

Het skelet met laarzen aan. Goed te zien is, dat de laarzen hoog waren. 

MOLA Headland Infrastructure

Skelet met laarzen aan opgegraven in Londen

Een bijzondere vondst in Engeland. Tijdens werkzaamheden voor een grote riooltunnel in Londen troffen archeologen een skelet aan in de modder aan de oevers van de Theems. Het bijzondere: het skelet had nog grote leren laarzen aan.

Geen gewoon graf

Het is niet ongewoon dat er graven worden gevonden aan de oevers van de Theems, maar deze vondst lijkt geen gewoon graf te zijn. Het skelet lag met het gezicht naar beneden, en een arm was boven het hoofd uitgestrekt, terwijl de andere arm gebogen langs het lichaam lag. Geen gewone houding voor een begrafenis.

Het skelet had ook nog twee grote leren laarzen aan. Nog een aanwijzing dat het hier niet om een gewone begrafenis ging. Zulke grote laarzen waren waardevolle kledingstukken en het is onwaarschijnlijk dat iemand met laarzen aan op die manier werd begraven. Maar wie was deze man, en hoe is hij in de rivier terechtgekomen?

Wie was deze man?

Uit onderzoek aan de botten blijkt dat het gaat om een man, die op z’n oudst 35 jaar oud is geworden. Het skelet vertoonde geen schade van grote valpartijen of geweld, wel bleek dat de man geen gemakkelijk leven had. Uit botonderzoek bleek dat de man in ieder geval leed aan artrose, maar de algehele staat van het skelet wees erop dat de man een leven met veel lichamelijke arbeid had. Ook het gebit wees op een zwaar leven. In de tanden van de man werden diepe groeven gevonden. Het lijkt erop dat hij vaak touwen tussen zijn tanden klemde.  

Leren laarzen van vijfhonderd jaar oud

Uit onderzoek naar de laarzen blijkt dat het lichaam waarschijnlijk uit de late vijftiende of vroege zestiende eeuw stamt. Het leer van de laarzen was van goede kwaliteit en de laarzen waren stevig gemaakt: schoeisel voor zwaar werk dus. De laarzen waren bij de zolen extra verstevigd en waren gevuld met een nog onbekend materiaal, waarschijnlijk met mos. Dat gebeurde vaker, soms om de laarzen wat beter te isoleren, soms simpelweg omdat ze te groot waren. Groot waren deze laarzen in ieder geval: de laarzen reikten tot de bovenbenen van de man.

Leven aan de oevers van de Theems

Dat geeft archeologen een belangrijke aanwijzing over wie de man was. Zulke hoge laarzen waren bij uitstek geschikt voor wie door de modder aan de oevers van de Theems moest ploeteren. Dat wijst erop dat de man zijn bestaan verdiende in de modder van de Theems. Misschien als visser, die vanaf de wal zijn vangst probeerde op te hengelen, misschien als mudlark, een soort strandjutter die bij laagwater bruikbare spullen op de drooggevallen modderplaten aan de oevers verzamelde en probeerde door te verkopen.

Doodsoorzaak

Daarmee is de doodsoorzaak van de man niet vast te stellen. Het skelet is gevonden op een plek waar door de stroming van het water materialen aanspoelen op de oevers. Het is dus niet eens met zekerheid te zeggen dat de man is overleden op de plek waar hij is gevonden. Het kan zijn dat hij ergens anders in het water viel en een stuk met de stroom is meegevoerd, voordat zijn lichaam op de oever vast kwam te liggen en bedekt raakte onder sediment. Wel geeft de vondst archeologen een bijzonder inkijkje in het zware leven van mensen die hun bestaan bij elkaar moesten schrapen aan de oevers van de rivier.

Bron:

MOLA Headland infrastructure: The medieval mystery of the booted man in the mud

Meer lezen