Templo Mayor

Een maquette van hoe de Templo de Mayor er uit heeft moeten zien en een van de gevonden zeesterren.

Nationaal Museum van Antropologie in Mexico-Stad / INAH.

Opmerkelijk: offer van 164 zeesterren gevonden in Azteekse tempel

Bij de Templo de Mayor in Mexico-Stad, de voormalige Aztekenhoofdstad Tenochtitlan, hebben archeologen 164 ritueel geofferde zeesterren ontdekt. Het offer is rond 1500 na Christus hier gebracht. Volgens de archeologen toont de vondst de macht van de Azteken rond deze tijd, toen ze onder koning Ahuitzotl (1486 - 1502) grote delen van Midden-Amerika veroverden, waaronder gebieden bij de Golf van Mexico. Deze zeesterren zijn dan ook waarschijnlijk uit dit gebied geïmporteerd.

Geschiedenis van de Templo Mayor

De Templo de Mayor was de belangrijkste tempelpiramide in Tenochtitlan. De tempel was ooit zo’n 60 meter hoog en aan de top bevonden zich twee kapellen. De noordelijke kapel was gewijd aan de Azteekse oorlogs- en zonnegod, Huitzilopochtli, en de zuidelijke aan regen- en aardegod Tlaloc. De tempel werd gesticht rond 1325, maar is in de ca. 200 jaar dat hij in gebruik was tot wel zeven keer uitgebreid, naarmate het Azteekse rijk zich ook steeds verder uitbreidde. In 1521 kwam hier voorgoed een einde aan, toen de Spaanse veldheer Hernán Cortés het Azteekse Rijk versloeg. Cortés gaf na zijn overwinning de opdracht gaf om Tenochtitlan te verwoesten en er de eerste huizen van Mexico-Stad erbovenop te bouwen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Temply Mayor

Aan de overblijfselen van de Templo Mayor zijn de verschillende bouwfases duidelijk te herkennen.

RobAn via Wikimedia Commons.


Herontdekking

In 1914 werd restanten van de tempel herontdekt, maar pas in 1978 werden deze volledig opgegraven. Sindsdien is er hier al veel archeologisch onderzoek verricht. Tijdens het recente onderzoek werden 164 zeesterren gevonden van de soort Nidorellia armata, een soort die voornamelijk voorkomt in de Oostelijke Stille Oceaan, maar ook in de Atlantische Oceaan rond de Golf van Mexico. Het offer is gevonden in een deel van de Templo de Mayor uit zijn zesde bouwfase. Dit plaats het rond 1500 n.Chr.

Zeester

Een Nidorellia armata in zijn natuurlijke habitat. 

Steve Ryan via Wikimedia Commons.


Offers voor de oorlogsgod

Volgens de archeologen heeft het offer te maken met oorlog en verovering. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat de offers gevonden zijn in het deel van de tempel dat gewijd was aan oorlogsgod Huitzilopochtli. Ook stamt deze offergave uit de tijd van de heerschappij van koning Ahuitzotl, waarvan bekend is dat hij het Azteekse rijk flink uitbreidde. “Veel van de Meso-Amerikaanse volkeren geloofden dat het ontstaan van de wereld verband hield met de zee. Sommige zeedieren werden daarom als heilig reliek behandeld”, vertelt archeoloog Báez Pérez in een persbericht. “De Azteken beschikten over genoeg militaire macht om duizenden dieren en voorwerpen uit de zee te halen en naar Tenochtitlan te brengen.”

Azteken

Uitbreiding van het Aztekenrijk door de jaren heen.

enwiki/Maunus via Wikimedia Commons.

Bronnen: INAH


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen