Maya-piramide

La Campana

Mario Roberto Duran Ortiz via Wikimedia Commons

Maya's bouwden piramide van vulkanisch puin

Uit onderzoek naar de overblijfselen van een Maya-piramide in La Libertad, in het zuiden van El Salvador, is gebleken dat deze kort na een vulkaanuitbarsting is gemaakt. Aangezien vulkanen veelal vergoddelijkt werden door de Maya’s, acht Akira Ichikawa, archeoloog en auteur van het artikel dat hierover verscheen in Antiquity, het waarschijnlijk dat de piramide een religieuze functie had. Wellicht om ervoor te zorgen dat er niet weer een uitbarsting zou plaatsvinden.

De ruïne van de onderzochte piramide staat ook wel als de Campana bekend. Deze piramide is onderdeel van de archeologische vindplaats San Andrés, een Maya-nederzetting die rond 900 v.Chr. voor het eerst bewoond werd. Tussen 600 en 900 n.Chr. bereikte de San Andrés het hoogtepunt van zijn macht, toen het de belangrijkste en grootste stad van de Zapotitánvallei was. Rond 539 n.Chr. vond de zogenoemde Tierra Blanca Joven-uitbarsting plaats. Dit was één van de grootste vulkaanuitbarstingen van de afgelopen 7.000 jaar, waarbij zo’n 43.7 kubieke kilometer aan vulkanisch materiaal vrijkwam. De gevolgen van de Tierra Blanca Joven-uitbarsting zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar in de vorm van de Lago de Ilopango, een meer van ongeveer 8 bij 11 kilometer dat ontstaan is in de krater die de vulkaanuitbarsing achterliet


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Kort na de uitbarsting gebouwd

Vanwege de grote verwoesting die de vulkaanuitbarsting teweegbracht, gaan veel archeologen ervan uit dat de regio rondom Lago de Ilopango hierna lange tijd onbewoond is gebleven. Uit Ichikawa’s onderzoek blijkt echter dat de bouw van de Campana - die slechts 40 kilometer van het kratermeer ligt - al 5 tot 30 jaar na de uitbarsting begon. Eenmaal voltooid was de piramide het hoogste bouwwerk in de vallei, met een hoogte van 7 meter en een volume van 23.000 kubieke meter.

Maya-piramide schematisch

Een schematisch overzicht van de piramide en zijn lagen

Akira Ichikawa / AntiquityEen piramide van vulkanisch gesteente

Ichikawa’s team ontdekte tijdens opgravingen bij de Campana acht verschillende lagen bouwmateriaal. Uiteindelijk stuitte men op een kern van wit tefra. Tefra is de verzamelnaam van gesteente dat tijdens een vulkaanuitbarsting uit de lucht naar beneden valt. De bouw van de piramide begon dus zeer waarschijnlijk al toen de uitbarsting bij de bouwers nog vers in het geheugen zat. “Gebeurtenissen zoals vulkaanuitbarstingen of droogte worden vaak als voornaamste oorzaak gezien in het instorten of verdwijnen van oude samenlevingen”, liet Ichikawa weten in een interview met National Geographic. "Mijn onderzoek laat zien dat oude volkeren waarschijnlijk veerkrachtiger, flexibeler en innovatiever waren dan vaak wordt aangenomen.”

Bronnen: Antiquity, Heritage Daily, National Geographic.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen