Onthoofdpaard

Het skelet van een onthoofd paard werd gevonden tijdens de opgravingen.

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/ F. Damminger

Onthoofd paard ontdekt in middeleeuws graf

Bij het Zuid-Duitse plaatsje Knittlingen hebben archeologen 110 Frankische graven onderzocht. Dit heeft een groot aantal bijzondere vondsten opgeleverd, zoals verschillende juwelen, wapens en het skelet van een onthoofd paard. De graven zijn afkomstig uit de tweede helft van de zesde eeuw, wat ze plaatst in de Merovingische periode van de Frankische geschiedenis (ca. 450 - 751 na Christus).

De eerste vroegmiddeleeuwse graven bij Knittlingen werden al in 1920 ontdekt, tijdens de aanleg van een nooit afgemaakt spoorlijn. Later, in 1984, zijn tijdens onderzoek voorafgaand aan de bouw van woonhuizen nog meer graven gevonden. Aangezien er plannen bestaan om deze woonwijk binnenkort verder uit te breiden, was nieuw archeologisch onderzoek nodig. Het vinden van nieuwe middeleeuwse graven was dan ook geen verrassing.

Opgravingen

Een overzicht van de opgravingen.

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / ArchaeoBWWie waren de Merovingen?

De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen, die heersten in delen van het huidige Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, van ongeveer 450 tot 751. Het Merovingische Rijk dankte een groot deel van zijn expansie aan het wegvallen van het gezag van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Waardevolle vondsten

“Opvallend is de relatief hoge mate van rijkdom van de graven in Knittlingen,” verklaart een persbericht van de Landesamt für Denkmalpflege (LAD) van Baden-Würtenberg, de overheidsinstantie die toezicht houdt op de opgravingen. “Alhoewel graven vaak werden geroofd in de middeleeuwen, zijn verschillende juwelen teruggevonden, zoals parelkettingen, fibula, oorringen en armbanden.” Daarnaast zijn gebruiksobjecten gevonden zoals messen en kammen, evenals wapens zoals zwaarden, schilden, lansen en pijlpunten. Ook zijn er potten ontdekt die “waarschijnlijk voedsel bevatten,” aldus de LAD. De archeologen vermoeden dit, aangezien er delen van eierschalen en botten in de potten zijn ontdekt.

Gouden schijf

Een gouden broche, gevonden in het graf van een vrouw.

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/ A. Furan.Reihengräber-cultuur

De 110 graven behoren tot de zogenoemde Reihengräber- (rijgraven-) cultuur, de benaming voor begrafenisrituelen die bestonden van het midden van de vijfde tot de vroege achtste eeuw in Midden- en West-Europa. Zoals de naam suggereert, werden lichamen in rijen begraven, vaak met waardevolle spullen om hun sociale status mee aan te geven.

Bronzen schijf

Een bronzen decoratieve schijf, gevonden in het graf van een vrouw.

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/ A. FuranOnthoofd paard

Misschien wel de meest opvallende vondst is het skelet van een onthoofd paard, dat volgens de LAD gevonden werd “in de buurt van een van de graven.” Binnen de Reihengräber-cultuur was het gebruikelijk om paarden te begraven. Waarom dit skelet echter het hoofd mist is niet duidelijk. Dit zal door verder onderzoek uitgewezen moeten worden. Het skelet en de overige vondsten zijn voor dit verdere onderzoek overgebracht naar een depot in Rastatt.

Bronnen: LAD, Wikipedia


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen